Nieuws

10-12-'15

Gevolgen van de aangekondigde wetswijzingen per 1 januari 2016

De aangekondigde wetswijziging van 1 januari 2016 heeft gevolgen voor de zojuist gepubliceerde en per 1 januari ingaande reglementen TX-Keur.

De aangekondigde wetswijziging van 1 januari 2016 heeft gevolgen voor de zojuist gepubliceerde en per 1 januari ingaande reglementen TX-Keur.
Wijzigingen die effect hebben op de TX keurreglementen:

  • Op 1 januari verdwijnt de eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.

De consequentie is dat artikel 3.3 in Bijlage 1.1. van de reglementen met personeel dat betrekking heeft op de vakbekwaamheidseis niet meer geldig is als gevolg van deze wetswijziging. De ondernemersvergunning zelf blijft verplicht.

  • op 1 januari vervalt de wettelijke eis van de fysieke aanwezigheid van het vergunningbewijs in de taxi.

De reglementen van TX keur (artikel 2.3 in bijlage 1) schrijven voor dat het originele vergunningsbewijs in de taxi aanwezig moet zijn.


Als gevolg van de wetswijziging vervalt de term “orgineel” in artikel 2.3. De chauffeur/ondernemer   moet echter kunnen aantonen dat de onderneming over een geldige vergunning beschikt, met het juiste en bij het bedrijf horende P-nummer. Een (digitale) kopie van het vergunningbewijs is hiervoor voldoende. Andere vormen van bewijs zijn ook toegestaan.


Genoemde wijzigingen worden bij de volgende reglementswijziging verwerkt.

 

http://www.taxipro.nl/straattaxi/2015/12/09/taxiwet-herzien-ondernemersvergunning-taxi-verdwijnt-definitief/