TX-Keur reglementen

De stichting TX-Keur is eigenaar van het reglement TX-Keur. De reglementen TX-Keur zijn opgesteld op basis van de Europese NEN/IEC 17020 norm en zijn geregistreerd bij de Raad voor Accreditatie onder registratienummer S537. De stichting TX-Keur werkt met twee goedgekeurde versies van het reglement TX-Keur:

1) TX-Keur, taxivervoer door taxiondernemingen zonder personeel
2) TX-Keur, taxivervoer door taxiondernemingen met personeel.

Reglement Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Het reglement Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel is uitsluitend van toepassing op bedrijven zonder personeel. Deze versie (versie 15) is geldig vanaf 1 januari 2017. Klik hier voor de reglementen. Voor het vergroten van de duidelijkheid hebben we een overzicht met de belangrijkste wijzigingen toegevoegd ten opzichte van versie 14 van de reglementen. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen. 

Reglement Taxivervoer door Taxiondernemingen met personeel

Het reglement Taxivervoer door Taxiondernemingen met personeel is uitsluitend van toepassing op bedrijven met personeel. Deze versie (versie 14) is geldig vanaf 1 januari 2017. Klik hier voor de reglementen. Voor het vergroten van de duidelijkheid hebben we een overzicht met de belangrijkste wijzigingen toegevoegd ten opzichte van versie 13 van de reglementen. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen. 

De reglementen die tot en met 31-12- 2016 geldig zijn kunt u hier downloaden

De reglementen worden beheerd door het Centraal College van Deskundigen TX-Keur. Meer informatie over het Centraal College van Deskundigen vindt u onderaan de website.

NB: doordat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de samenwerking heeft opgeschort wegens een veranderde prioritering, wordt er momenteel door de Inspectie Instellingen geen historische informatie meer opgevraagd bij ILT.