TX-Opleidingen en eindtermen

Door adequate opleidingen zijn chauffeurs nog beter in staat hun werk goed en met plezier uit te voeren. Daar heeft iedereen profijt van. De TX-Keur chauffeur is professioneel en dienstverlenend ingesteld, hij /zij weet immers waar de reiziger behoefte aan heeft. 

Het TX-opleidingsprogramma verplicht chauffeurs jaarlijks een opleiding te volgen zoals is vastgelegd in het opleidingsplan dat voldoet aan de eisen van TX-Keur. Van de genoemde opleidingen moet een lesplan aanwezig zijn. Na het volgen van de  opleiding is de chauffeur het visitekaartje van uw bedrijf.

 

Over twee jaar gerekend (te rekenen vanaf datum in dienst treden) dient de opleiding van een chauffeur gebaseerd te zijn op ALLE hoofdstukken van de eindtermen TX-Keur.

In de eindtermen TX-Keur vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de algemene en specifieke opleiding behandeld moeten worden. De eindtermen TX-Keur zijn beknopte omschrijvingen van de theoretische en praktische kennis, inzichten en vaardigheden waarover een taxichauffeur aan het eind van een opleiding minimaal zou moeten beschikken. Anders gezegd: het streefdoel van wat een chauffeur 'kent, snapt en kan' na voltooiing van een TX-opleiding.

De TX-opleidingen worden gegeven door hiervoor speciaal opgeleide TX-taxileraren. Alle bevoegde TX-taxileraren zijn opgenomen in het Centraal Register TX-taxileraren . Een aantal van hen verzorgt alleen interne opleidingen in dienst van een taxibedrijf. Ook zijn er TX-taxileraren die door ieder bedrijf ingehuurd kunnen worden om de TX-Keur opleidingen te verzorgen, de externe TX-taxileraar.  Naast de TX-taxileraren is er in het Centraal Register TX-taxileraren nu ook een opgave te vinden van opleiders/trainers die de opleiding/training voor  het certificaat Levensreddend Handelen verzorgen.

Voor een actueel overzicht van het Centraal Register TX-taxileraren klik hier.

Wilt u zelf TX-taxileraar worden, neem dan contact op met stichting TX-Keur. U vindt de gegevens elders op deze site. De eisen die gesteld worden aan een TX-taxileraar vindt u hier.

Voor de uitvoering van een deel van de opleidingen kan ook e-learning worden ingezet. De eisen die TX-Keur stelt aan e-learning vindt u hier.

 

De TX-taxileraar is verplicht na afloop van iedere opleiding alle chauffeurs op naam een evaluatieformulier in te laten vullen. Het evaluatie formulier vindt u hier

 

Het meldingsformulier waarmee u de opleiding bij de stichting aan kunt melden vindt u hier