Bestuur stichting TX-Keur

 

Bestuur Stichting TX-Keur
Bezoekadres      : Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Postadres           : Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag
Telefoon               : 070-3490925
Fax                     : 070-3751788

 

Bestuur Stichting TX-Keur

Het bestuur van de Stichting is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur bepaalt het beleid van de Stichting TX-Keur met als doel het bevorderen van de kwaliteit in de taxibranche.

 

De heer R. Böggemann, onafhankelijk voorzitter

De heer M. Chandrikapersad, bestuurslid, (directeur Utrechtse Taxi Centrale)

De heer M. van Driel, bestuurslid (directeur vervoersservice Van Driel)

Het bestuur van de stichting TX-Keur wordt ondersteund door :

De heer H. Michel, secretaris

Wilt u contact opnemen met het bestuur of één van onze bestuursleden?

Dat kan via het secretariaat van Stichting TX-Keur via info@tx-keur.nl