Klachtenregeling

Klacht indienen bij het TX-Keurbedrijf
Ieder taxibedrijf met TX-Keur heeft een eigen interne klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft, kunt u bij het betreffende taxibedrijf een exemplaar van de klachtenregeling opvragen. De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte afhandeling van uw klacht. 

TX-Keur stelt het hebben van een klachtenregeling verplicht en controleert hier ook op.

Stichting Landelijk Meldpunt Taxivervoer
Klaagt u liever niet rechtstreeks bij het taxibedrijf? Dan kunt u ook terecht bij de Stichting Landelijk Meldpunt Taxivervoer. Deze stichting kan u helpen uw taxiklacht te registreren. Deze stichting zorgt er tevens voor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. Reizigers kunnen via de website van de stichting eenvoudig een klacht indienen. Voor de website van Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer klik hier.

Geschillencommissie
Is de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid verlopen? Of bent u het niet eens met de wijze waarop de klacht is afgehandeld? Richt u zich dan tot de Geschillencommissie waarbij de taxiondernemer verplicht is aangesloten.

Of uw klacht gegrond is, is mede afhankelijk van de Algemene Vervoersvoorwaarden  voor taxivervoer en de afspraken die in het contract tussen de opdrachtgever (vaak de gemeente) en taxi ondernemer zijn gemaakt.

Klacht over de stichting TX-Keur
Heeft u een klacht over de stichting TX-Keur? Klik dan hier.