Nieuws

20-02-'18

TX-Keur en Sociaal Fonds Taxi slaan handen ineen om kwaliteit taxiopleidingen verder te verhogen

Per 1 februari beoordeelt Sociaal Fonds Taxi (SFT) taxiopleidingen bij keurmerkbedrijven in opdracht van TX-Keur. De kwaliteitsbeoordelingen zijn gericht op zowel de administratie als de inhoud van de opleidingen. SFT brengt inhoudelijke kennis in om opleidingen op didactisch vlak te beoordelen. Dit betekent een verdiepingsslag van controles met het oog op de verdere verhoging van de kwaliteit van taxiopleidingen. Met dit partnership komt het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer tegemoet aan de roep van keurmerkhouders om meer toezicht op opleidingen.

SFT voert de beoordelingen uit en geeft de keurmerkhouders gerichte feedback om de inhoud van de opleidingen te verbeteren. Wanneer SFT zaken constateert die niet in overeenstemming zijn met de reglementen, treedt TX-Keur op. In het geval van inhoudelijke zaken, zoekt TX-Keur het overleg op met de keurmerkhouders. Als de administratieve kant van de opleidingen niet op orde is, kan dat bij ernstige overtredingen gevolgen hebben voor het keurmerk.

“Een taxibedrijf met TX-Keur staat altijd garant voor veilig en comfortabel vervoer. Opleidingen zijn onontbeerlijk hierin”, stelt voorzitter Reinout Böggemann van TX-Keur. “Het controleren van opleidingen past heel goed binnen onze ambitie om de positie als kwaliteitskeurmerk voor personenvervoer te behouden en te versterken. TX-Keur stelt niet alleen de kwaliteitsnorm voor personenvervoer, we willen tevens de keurmerkhouders helpen deze norm te hanteren zodat zij zich hiermee positief kunnen onderscheiden. Goed opgeleid personeel is beter in staat om kwaliteit te bieden. Met de controles en het geven van feedback helpen we de keurmerkhouders de kwaliteit verder te verhogen.” 

TX-Keur werkt al langer samen met SFT wordt al langer op het gebied van opleidingen. Directeur van het fonds Henk van Gelderen zegt over de intensivering van de samenwerking: “Tijdens de taxilerarendag die we samen met TX-Keur hebben georganiseerd, kwam duidelijk naar voren dat keurmerkhouders behoefte hebben aan ondersteuning en advies over lesgegeven. Met dit partnership geven we hier gehoor aan. We pakken het structureel aan en voeren het hele jaar beoordelingen uit voor TX-Keur. Een goede zaak voor taxileraar, de werknemers en de TX-Keurbedrijven.”