Nieuws

01-08-'18

Kleine wijzging reglement per 1 augustus 2018: aanpassing weging oordeel SFT

Op 1 augustus vindt een kleine wijziging van de reglementen plaats.

Klik voor meer informatie hier.