Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het TX-Keur en beheert de reglementen TX-Keur.

Dit College bestaat uit opdrachtgevers van vervoer, gebruikers van taxivervoer, keurmerkhouders, belanghebbende organisaties bij het TX-Keur, onafhankelijke partijen, adviesbureaus en deskundigen zoals inspecterende instellingen. Het zijn alle partijen die een belang hebben bij een kwalitatief goede en gezonde taxibranche. Het CCvD komt een aantal keer per jaar bijeen om de reglementen te toetsen op actualiteit en deze zo nodig te optimaliseren. Veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid staan hierbij centraal.

Het CCvD bewaakt de inhoud van de reglementen zodat deze aanvullend zijn ten opzichte van de bestaande wet- en reglegeving. Om willekeur uit te sluiten moeten de reglementen objectief inspecteerbaar zijn. 

Klik hier voor een overzicht met CCvD leden inclusief de organisaties namens wie zij zitting hebben en de stemverhoudingen.

Klik hier voor het reglement Centraal College van Deskundigen TX-Keur.