Onafhankelijk toezicht schemabeheer

Opdrachtgevers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid aan taxi bedrijven is groot. Daarom heeft het bestuur van stichting TX-Keur er jarenlang voor gekozen de totstandkoming van de TX-reglementen en de TX-Keur de organisatie objectief te laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie.

ISO17020
Sinds 1 januari 2017 controleert de RvA schemabeheerders als TX-Keur niet meer. Dit betekent niet dat het onafhanekelijk toezicht op TX-Keur zelf is komen te vervallen. Dit betekent niet dat de onafhankelijkheid van TX daarmee onder druk komt te staan. De reglementen TX-Keur zijn opgesteld op basis van de Europese NEN/IEC 17020 norm. De op basis van deze norm inspecterende inspectie instellingen vallen nog steeds onder het toezicht van de RvA en met het voldoen aan de ISO17020 norm wordt ervoor gezorgd dat de inspecties in het kader van TX-Keur overal op gelijke wijze uitgevoerd worden. De reglementen zijn daarnee voor iedere TX-ondernemer in Nederland op eenzelfde manier van toepassing, ongeacht of het bedrijf consumententaxi (straattaxi) of contractvervoer aan de reizigers aanbiedt.

De reglementen worden onafhankelijk vastgesteld door het College van Deskundigen van TX-Keur. Zie voor meer informatie over dit college hier.