Voordelen TX-Keur voor de ondernemer

Reizigers en opdrachtgevers vragen steeds vaker om kwaliteit. Het TX-Keur is de manier om de klant deze kwaliteit te bieden. Door uw onderneming te certificeren met het TX-Keur laat u uw klanten zien dat u kwaliteit voorop stelt. Hierdoor kunt u zich positief onderscheiden in de markt. Het TX-Keur is 'van ondernemers en voor de reiziger'.

TX-Keur ondernemers werken samen om de kwaliteit van taxivervoer op een hoog niveau te houden. In samenspraak met belanghebbenden worden de reglementen vastgesteld en TX-Keur ondernemers zijn de ambassadeurs van de stichting. 
Een TX-Keur gecertificeerde taxi ondernemer, heeft er alle reden toe om trots te zijn op het behaalde keurmerk. Het bedrijf heeft immers bewezen aan hoge kwaliteitseisen te voldoen.

Contractvervoer
Tijdens aanbestedingen gunt een opdrachtgever of inkoper de opdracht op basis van prijs en kwaliteit van een taxi onderneming. De opdrachtgever zoekt daarom naar manieren om een kwalitatief goed bedrijf te contracteren tegen een scherpe prijs. Kwalitatief goede bedrijven hebben het TX-Keur en opdrachtgevers vragen er daarom vaak naar.

Consumententaxi
Het straattaxi vervoer bepaalt  voor een belangrijk deel de beeldvorming van de taxibranche. De reputatie en kwaliteit van de Nederlandse opstapmarkt stond de afgelopen jaren –vooral in de grote steden- onder druk. De vernieuwde taxiwet, die onderdeel uitmaakt van de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000), geeft gemeenten de bevoegdheid maatregelen te nemen die de kwaliteit in de opstapmarkt moeten bevorderen. Hierbij krijgen ondernemers -mits zij aan de eisen van de gemeente voldoen- toegang tot standplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Taxi ondernemers in de opstapmarkt die zich daarbij kwalitatief willen onderscheiden kunnen het TX-Keur behalen. Door de blauwe TX-Keur stickers te voeren is uw voertuig herkenbaar als kwaliteitstaxi.

En dan dit nog
Stichting TX-Keur faciliteert taxi ondernemers hun kwaliteit zichtbaar te maken. Naast de commerciële voordelen biedt het TX-Keur ook interne voordelen. Door TX-Keur als kwaliteitssysteem in te voeren kunt u uw organisatie doelmatiger laten werken. U krijgt namelijk beter inzicht in alle bedrijfsprocessen waardoor het mogelijk wordt uw bedrijfsvoering efficiënter te organiseren. Niet alleen kunt u op deze manier kosten besparen, ook het streven naar kwaliteit wordt eenvoudiger!

Wij hopen dat ook u op korte termijn in het bezit bent van het TX-Keur. Dit draagt niet alleen bij aan het vergroten van het positieve imago van u als ondernemer maar ook aan het imago van de gehele taxibranche.