Inspecterende Instellingen (II`s)

Om het TX-Keur te behalen moet een taxionderneming eerst geïnspecteerd worden. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een Inspecterende Instelling. Om een Inspectiecertificaat te verkrijgen moet de taxionderneming voldoen aan eisen zoals vastgelegd in de norm voor TX-Keur. De Inspecterende Instelling komt langs bij de taxionderneming om te constateren of wordt voldaan aan alle eisen uit de reglementen. Wanneer alles in orde is ontvangt de taxionderneming een Inspectiecertificaat.

Stichting TX-Keur inspecteert niet zelf, maar heeft daarvoor overeenkomsten gesloten met een aantal Inspecterende Instellingen . Deze II's zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het onafhankelijk controleren en beoordelen van de kwaliteit van een bedrijf.  Indien u geïnteresseerd bent in het behalen van het TX-Keur kunt u een offerte opvragen bij één of meerdere van deze Inspecterende Instellingen. De kosten van het certificeren zijn heel verschillend per Inspecterende Instelling en zijn mede afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.

De voor TX-Keur keurende Inspecterende Instellingen zijn (in willekeurig volgorde):

KIWA

Dekra

Cobein

IIVN

 

Om in aanmerking te komen van het TX-Keur sluit u met één van deze Inspecterende Instellingen een overeenkomst af. Vervolgens voert de betreffende II een inspectie uit bij uw bedrijf waaruit blijkt of voldaan wordt aan de reglementen. Als dit het geval is wordt het TX-Keur certificaat afgegeven en kunt u stickers aanvragen via deze website. Een bedrijf zonder personeel krijgt de sticker meteen uitgereikt. Het certificaat is 1 jaar geldig. 


Indien u geïnteresseerd bent in het behalen van het TX-Keur kunt u contact opnemen met één van de bovenstaande bureaus om een offerte op te vragen. Leest u ook eerst op onze website het stappenplan tot het behalen van het TX-Keur goed door.