Wat kost het TX-Keur

 

Aan het behalen van het TX-Keur zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

 1. Kosten voor het inspecteren en certificeren van uw bedrijf door een Inspecterende Instelling.
 2. Afdrachten stichting TX-Keur.
 3. Bijdrage in de kosten van onaangekondigde controles.
 4. Tarief indien aangesloten bij een TX-Keur Centrale
 5. TX-Keur stickers (voor bedrijven met personeel).
 6. Kosten voor opleidingen.
 7. Kosten om uw bedrijf in te richten conform de reglementen TX-Keur. 


1)  Kosten voor het inspecteren en certificeren van uw bedrijf door een Inspecterende Instelling.
Deze kosten zijn verschillend per Inspecterende Instelling. 
Voor meer informatie zie het tabblad Inspecterende Instellingen. 

 2)   Afdrachten voor de stichting TX-Keur.
De afdrachten die u moet bijdragen aan de stichting TX-Keur. Deze afdrachten worden gebruikt voor de organisatie en exploitatie van de stichting TX-Keur.  
Bedrijven zonder personeel betalen per kenteken € 82,50 aan de stichting.
Bedrijven met personeel moeten een bijdrage betalen die afhankelijk is van het aantal voertuigen dat door het taxibedrijf wordt geëxploiteerd. De exacte bedragen vindt u in dit overzicht.
De afdrachten voor de stichting TX-Keur betaalt u aan de Inspecterende Instelling.

3)  Bijdrage in de kosten voor onaangekondigde controles.
De bijdrage die u betaalt voor de onaangekondigde controles wordt apart in rekening gebracht en gebruikt om de controle organisatie mee in te richten.
Bedrijven zonder personeel betalen een vast bedrag van  € 133,50 per voertuig voor de onaangekondigde controles.
Bedrijven met personeel moeten een bijdrage betalen die afhankelijk is van het aantal voertuigen dat door het taxibedrijf wordt geëxploiteerd. De exacte bedragen vindt u in dit overzicht.

4)  Bijzonder tarief voor bedrijven die zijn aangesloten bij een TX-Keur Centrale
Voor ZZP-ers / bedrijven met personeel die aangesloten zijn bij een taxicentrale met TX Keur is het, door de hernieuwde certificeringsmogelijkheden voor centrales, mogelijk om vanaf 1 januari 2016  aanspraak te maken op een tarief (bijdrage aan STX en het controlefonds) dat lager is dan het huidige tarief. Door verschillen in de tariefsopbouw, is het centraletarief voor bedrijven met personeel (die aangesloten zijn bij een taxicentrale) in de meeste gevallen niet goedkoper. Indien het huidige tarief voor bedrijven met personeel (die aangesloten zijn bij een taxicentrale) gunstiger is dan het centrale tarief, wordt het laagste tarief in rekening gebracht.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief:

 • De centrale beschikt  over een geldig TX Keurmerk,
 • De ZZP-er c.q. bedrijf met personeel is aangesloten bij een centrale met een TX-Keurmerk
 • De ZZP-er c.q. bedrijf met personeel beschikt over een verklaring van de centrale met daarop het aantal voertuigen die   aangesloten zijn bij de TX-Keur centrale.
 • De ZZP-er c.q. bedrijf met personeel  beschikt over een getekende verklaring van de TX-Keur centrale waaruit blijkt dat hij/ zij is aangesloten bij de centrale (Overeenkomst). De verklaring moet voorzien zijn  van een dagtekening, naam en adres van de centrale en een handtekening van de directie.

Indien één van deze voorwaarden ontbreekt kan er geen gebruik maken van het gereduceerde tarief en wordt het standaard tarief in rekening gebracht.

Het berekeningsmodel voor de kosten vindt u hier.

5)  TX-Keur stickers.
Bedrijven met personeel kunnen de benodigde TX-Keur stickers bestellen via de link op deze website.
Eén set stickers kost € 5,- en bestaat uit één voorruit sticker en drie stickers voor de zij- en achterruiten.
Per bestelling ontvangt u een factuur voor het aantal bestelde stickers sets.
Betalingscondities: Binnen 30 dagen na factuurdatum.

6)  Kosten voor opleidingen.
Alle chauffeurs moeten een jaarlijkse algemene en een tweejaarlijkse specifieke TX opleiding volgen. U kunt hiervoor een TX-Keur gekwalificeerde opleider inhuren of zelf een opleider laten kwalificeren bij de stichting. Daarbij moeten alle chauffeurs in het bezit zijn van een certificaat levensreddend handelen van maximaal 2 jaar oud.
De ondernemer is verantwoordelijk voor de kosten van deze opleidingen. 

7) Kosten om uw bedrijf in te richten conform de reglementen TX-Keur.
Om aan alle eisen voor het TX-Keur te voldoen is het mogelijk dat u uw bedrijfsprocessen moet uitbreiden en reorganiseren. Een eventueel bedrijfsadvies en de investering die hiermee gemoeid is komt voor rekening van de ondernemer.