TX-Opleidingen en eindtermen

Door adequate opleidingen zijn chauffeurs nog beter in staat hun werk goed en met plezier uit te voeren. Daar heeft iedereen profijt van. De TX-Keur chauffeur is professioneel en dienstverlenend ingesteld, hij /zij weet immers waar de reiziger behoefte aan heeft. 

Opleidingsplannen en lesplannen
Het TX-opleidingsprogramma verplicht chauffeurs jaarlijks een opleiding te volgen zoals is vastgelegd in het opleidingsplan dat voldoet aan de eisen van TX-Keur. Van de genoemde opleidingen moet een lesplan aanwezig zijn. Na het volgen van de  opleiding is de chauffeur het visitekaartje van uw bedrijf.

Over twee jaar gerekend (te rekenen vanaf datum in dienst treden) dient de opleiding van een chauffeur gebaseerd te zijn op ALLE hoofdstukken van de eindtermen TX-Keur.

Eindtermen
In de eindtermen TX-Keur vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de algemene en specifieke opleiding behandeld moeten worden. De eindtermen TX-Keur zijn beknopte omschrijvingen van de theoretische en praktische kennis, inzichten en vaardigheden waarover een taxichauffeur aan het eind van een opleiding minimaal zou moeten beschikken. Anders gezegd: het streefdoel van wat een chauffeur 'kent, snapt en kan' na voltooiing van een TX-opleiding.

TX-taxileraren
De TX-opleidingen worden gegeven door hiervoor speciaal opgeleide TX-taxileraren. Alle bevoegde TX-taxileraren zijn opgenomen in het Centraal Register TX-taxileraren . Een aantal van hen verzorgt alleen interne opleidingen in dienst van een taxibedrijf. Ook zijn er TX-taxileraren die door ieder bedrijf ingehuurd kunnen worden om de TX-Keur opleidingen te verzorgen, de externe TX-taxileraar.  Naast de TX-taxileraren is er in het Centraal Register TX-taxileraren nu ook een opgave te vinden van opleiders/trainers die de opleiding/training voor  het certificaat Levensreddend Handelen verzorgen.

Register TX-taxileraren
Voor een actueel overzicht van het Centraal Register TX-taxileraren klik hier.

TX-Taxileraar worden
Wilt u zelf TX-taxileraar worden, neem dan contact op met stichting TX-Keur. U vindt de gegevens elders op deze site.

De TX-opleider voldoet aan een van de volgende opleidings- en ervaringseisen:
1) De TX-opleider was op 1 januari 2017 al geplaatst op de lijst van erkende TX-opleiders (TX-opleider oude stijl)
2) Hij/zij heeft de opleiding tot TX-opleider afgerond (oude of nieuwe stijl)

En hij/zij voldoet verder aan één van de volgende eisen:
- Hij/zij heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring als taxichauffeur
- Hij/zij heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende in een personenvervoerbedrijf
- Hij/zij heeft tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring als trainer/opleider bij een opleidingsinstituut
- Hij/zij heeft tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring als docent in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO, HBO)
- Hij/zij heeft tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring als rij-instructeur (CBR)

Daarnaast:
- verzorgt hij/zij minimaal één keer per jaar een opleiding
- bezoekt hij/zij minimaal eenmaal per jaar de door SFT (of door TX zelf) aangeboden taxilerarendag/train de trainerdagen. Op deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan didactiek en vakinhoudelijke kennis (train de trainerbijeenkomsten). Op deze bijeenkomsten wordt aan bovenstaande zaken aandacht besteed door het aanbieden van modules/workshops over deze onderwerpen.

Van de taxileraren wordt geregistreerd welke bijeenkomsten ze bezocht hebben. Dit wordt opgenomen in het taxilerarenregister.

Indien een opleider niet aan de bovengenoemde eisen voldoet dient hij/zij een dispensatieverzoek te richten aan TX-Keur.

Nadat de instructeur erkend is dient hij gemiddeld minimaal 1 cursus per jaar te verzorgen om de erkenning te behouden. Indien er niet minimaal 2 cursussen per 2 jaar worden gegeven , wordt de erkenning ingetrokken.

Evaluatie en aanmelding
De TX-taxileraar is verplicht na afloop van iedere opleiding alle chauffeurs op naam een evaluatieformulier in te laten vullen. Het evaluatie formulier vindt u hier

Het meldingsformulier waarmee u de opleiding bij de stichting aan kunt melden vindt u hier

E-learning
Voor de uitvoering van een deel van de opleidingen kan ook e-learning worden ingezet. De eisen die TX-Keur stelt aan e-learning vindt u hier.