TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over – Nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over
De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd.

Doorlopende behoefte Klachtenmeldpunt

TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient. Niet alle consumenten kunnen of willen in direct contact komen met de vervoerder bij een klacht. Daarnaast zijn sommigen van nature niet zo mondig of niet digitaal vaardig genoeg om zelf hun weg te vinden na een vervelende ervaring met een taxi- of zorgvervoer-rit. Door het Klachtenmeldpunt Taxi over te nemen wil TX-Keur blijven voorzien in een maatschappelijke behoefte.

De verzamelde klachten en de informatie die uit het Klachtenmeldpunt voortkomt worden (geanonimiseerd) gebruikt om de kwaliteit van het taxivervoer verder te verbeteren. Daarnaast is de verzamelde informatie belangrijk om trends en verbeteringen te kunnen signaleren. De trends kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in politieke besluitvorming, om relevante cursussen te ontwikkelen of om adviezen voor een betere ritbeleving te geven. Klantsignalen zijn immers onontbeerlijk voor het meten van ritbeleving en voor de verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien.

Gebruik van Klachtenmeldpunt
Door de overname door TX-Keur zal het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven. Voor Keurmerkhouders blijft het gratis. Alle overige, niet bij TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.

Nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceert TX-Keur samen met KNV Zorgvervoer en Taxi per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi staat los van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) en is bestemd voor TX-Keurmerkhouders en KNV Zorgvervoer- en Taxileden.

TX-Keur en KNV hebben de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi in het leven geroepen om kosten te besparen. Keurmerkhouders en KNV leden betalen geen registratiekosten (aan het beslechten van een geschil zijn overigens wel kosten verbonden). Keurmerkhouders of KNV Zorgvervoer- en Taxileden die geen eigen geschillencommissie hebben worden hier automatisch bij aangesloten. Geschillen worden op de bekende manier afgehandeld, hieraan verandert voor u niets. Wel dient u te verwijzen naar de juiste algemene voorwaarden. Hierover krijgt u nog nader bericht.

Heeft uw organisatie een eigen Geschillencommissie?
Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie. Neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Wat moet u als TX-Keurmerkhouder doen vóór 1 oktober 2019?
Bent u aangesloten bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) en wilt u gebruik maken van de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi van TX-Keur? Schrijf u dan op tijd uit bij de Geschillencommissie Taxivervoer vóór 1 oktober 2019; anders blijft u daar lidmaatschap betalen.
U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief uitschrijven gebruiken.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?