Coronacrisis: Strengere veiligheidsprotocollen voor zorg- en taxivervoer

Met het aanscherpen van de maatregelen tegen het coronavirus, en het recente OMT advies dat voor het vervoer van risicogroepen is gepubliceerd, zijn ook de veiligheidsprotocollen voor zorg- en taxivervoer strenger gemaakt. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) stelde, samen met FNV en CNV, de aangepaste protocollen op. Ze maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM en stemden er over af met cliëntenorganisaties, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS en OCW.

Voor het aanpassen van het protocol zorgvervoer voor passagiers vanaf 18 jaar, is het OMT advies gevolgd, dat aangeeft dat voor vervoer van risicogroepen extra maatregelen nodig zijn. Dit gelet op de verspreiding van (de varianten van) het coronavirus. De belangrijkste aanscherpingen zijn dat reizigers een chirurgisch mondkapje moeten dragen en dat er een maximering in de bezetting van de voertuigen komt (per bank of rij stoelen maar één zitplaats bezet, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt gezien als één zitplaats).

Verder is in het protocol zorgvervoer voor passagiers t/m 17 jaar opgenomen dat leerlingen die van en naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) worden vervoerd zoveel als mogelijk een niet- medisch mondkapje moeten dragen in het vervoer.

Meerkosten en capaciteit

Door de aanscherping in het zorgvervoer voor passagiers vanaf 18 jaar zijn extra kosten voor opdrachtgevers onvermijdelijk. Er kunnen immers minder cliënten/reizigers gezamenlijk vervoerd worden. Ook moeten chauffeurs beschermings- en schoonmaakmiddelen gebruiken en is bij iedere rit extra tijd nodig voor het reinigen en luchten van het voertuig.

KNV, FNV en CNV zijn blij met de toezegging van de Minister van VWS van vorig jaar dat meerkosten die publieke opdrachtgevers (denk aan gemeenten en zorginstellingen) en zorgverzekeraars door de coronacrisis voor de kiezen krijgen, door het Rijk zullen worden gecompenseerd. Spijtig is wel dat de gesprekken over het vergoeden van meerkosten door opdrachtgevers aan zorgvervoerders in de praktijk tot nu toe op veel plaatsen traag en lastig verlopen.

De aanscherping van het maximaal aantal reizigers per voertuig in het protocol zorgvervoer (vanaf 18 jaar) heeft dus consequenties voor de capaciteit. Als eerste in het vervoer van en naar dagbesteding, omdat daar de gemiddelde voertuigbezetting normaalgesproken het hoogst is en alle cliënten tijdens een ochtend- en middag-piektijd vervoerd moeten worden. Misschien meteen al, maar zéker zodra de scholen weer opengaan en het vraagafhankelijke zorgvervoer (Wmo, Valys) toeneemt, moeten er in overleg tussen zorginstellingen en vervoerders oplossingen worden gezocht (verder spreiden van het vervoer over de dag bijvoorbeeld).

KNV: realistische startdatum 8 februari

Voorzitter KNV Bertho Eckhardt: “Onze leden doen hun best om de aanpassingen in de protocollen zo snel mogelijk door te voeren. Maar vooral de maximering van het aantal reizigers in de voertuigen heeft grote praktische gevolgen. Daar is overleg voor nodig met opdrachtgevers en cliënten om routes aan te passen en zo nodig aankomst- en vertrektijden te spreiden. De zorgvervoerders vinden maandag 8 februari een realistische ingangsdatum. Daar waar het in overleg met opdrachtgevers eerder kan, zal dat ook zeker gebeuren.“

FNV: chauffeurs met zorgen in overleg met werkgever

FNV-bestuurder Meindert Gorter: “We zien dat door de aanscherping van de Kabinetsmaatregelen en de grote media-aandacht daarvoor, de zorgen onder onze leden toenemen. Het is dan ook goed dat we de protocollen verzwaren. Daar waar chauffeurs zich alsnog zorgen maken over hun veiligheid, is het van belang hierover in gesprek te gaan met je werkgever. Dat geldt zeker als je zelf tot een risicogroep behoort. Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met de vakbond.”

CNV Vakmensen: protocol is levend document en kan aangepast worden als omstandigheden daarom vragen
Bestuurder CNV Vakmensen Agostino di Giacomo Russo: “We hebben sinds de start van de coronacrisis in goed overleg gesproken over de inhoud van de sectorprotocollen. Wat is nodig om het vervoer veilig te kunnen doen en om eventuele zorgen weg te nemen. Misschien komen er de komende weken nog weer zaken naar voren waar we op in moeten spelen met onze protocollen. Dan zullen we een update uitbrengen.“

De vernieuwde sectorprotocollen vindt u hier.

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?