Voordelen TX-Keur voor opdrachtgevers

 

Het TX-Keur geeft u als opdrachtgever de garantie dat u te maken heeft met een taxi bedrijf dat voldoet aan hoge eisen wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid. Taxibedrijven die gecertificeerd zijn met het TX-Keur kiezen er bewust voor om aan deze eisen te voldoen. Zij komen hiermee tegemoet aan de behoeften van u als opdrachtgever, maar zeker ook aan de behoeften van de reiziger.

Wat zijn de voordelen voor u, als inkoper of opdrachtgever als u met een TX-Keur bedrijf een vervoerscontract afsluit?

  • De door u gecontracteerde TX-Keur bedrijven voldoen aan de reglementen TX-Keur. 
  • De reglementen TX-Keur worden onafhankelijk vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) waarin vertegenwoordigers te vinden zijn van alle groeperingen die een belang hebben in de taxibranche. Hierdoor is er een breed maatschappelijk draagvlak voor de eisen zoals deze in de reglementen staan. 
  • Ongeacht of  u een bedrijf contracteert met- of zonder personeel, voor consumententaxi of contractvervoer, ZZP-er of multinational: Alle TX-Keur bedrijven moeten aan gelijke eisen voldoen. Om dit onafhankelijk te borgen staan de stichting TX-Keur en de Inspecterende Instanties die de jaarlijkse audit uitvoeren onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
  • De stichting laat jaarlijks vele duizenden onaangekondigde controles uitvoeren op de kwaliteit van het vervoer. Bij overtreding van de reglementen kan het TX-Keur door de stichting worden ingetrokken.
  • De stichting TX-Keur heeft een opleidingseindtermen voor taxichauffeurs ontwikkeld, die de inmiddels landelijk ruim 200 geregistreerde TX-Keur opleiders kunnen gebruiken bij het ontwikkelen en geven van de verplichte opleidingen
  • De stichting TX-Keur werkt samen met Sociaal Fonds Taxi (SFT) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waardoor bedrijven die zich niet houden aan de CAO taxi of de wettelijke regels stelselmatig overtreden geen TX-Keur kunnen behalen.