Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

Als u een klacht heeft ingediend bij een taxibedrijf en u komt er samen niet uit? Dan kunt u een geschillencommissie inschakelen. Er zijn in onze sector 2 geschillencommissies:

De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi: deze commissie handelt geschillen af tegen bedrijven die TX-gecertificeerd zijn en/of bedrijven die lid zijn van brancheorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi. Voor alle informatie, zie hieronder in de volgende paragrafen.

De Geschillencommissie Taxivervoer: deze commissie handelt geschillen af tegen bedrijven zonder TX-Keur of die geen lid zijn van brancheorganisatie KNV. Klik hier voor meer informatie over deze geschillencommissie.

De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is het laatste middel bij geschillen tussen consumenten en TX-Keurmerkhouders / KNV Zorgvervoer- en Taxileden. Om van deze Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gebruik te kunnen maken moet een taxibedrijf of aangesloten zijn bij KNV Zorgvervoer en Taxi of TX-Keurmerkhouder zijn.

Informatie over indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

De Geschillencommissie Zorgvoer en Taxi handelt volgens het Reglement Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi een geschil af. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Indienen van een klacht

Als u een klacht heeft ingediend bij een taxibedrijf en u komt er met het taxibedrijf niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorgvoer en Taxi. U kunt uw geschil per mail indienen bij de Geschillencommissie via geschillencommissie@tx-keur.nl

Kosten Geschil

Aan het voorleggen van een Geschil zijn altijd kosten verbonden. Consumenten betalen €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal hiervoor een factuur opstellen.

Samenstelling Geschillencommissie

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers/reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder.

Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. 

  • De heer R. Batelaan, onafhankelijk voorzitter
  • De heer D.J. Buijs, plaatsvervangend voorzitter
  • De heer H.M. Van der Putten, namens werkgevers
  • De heer F. Visser, namens reizigersvereniging Rover

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.

 

 

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?