Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is het laatste middel bij geschillen tussen consumenten en TX-Keurmerkhouders / KNV Zorgvervoer- en Taxileden. Om van deze Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gebruik te kunnen maken moet een taxibedrijf TX-Keurmerkhouder zijn of aangesloten zijn bij KNV Zorgvervoer en Taxi. Aan het voorleggen van een Geschil zijn altijd kosten verbonden.

Taxibedrijven die TX-keurmerkhouder zijn, betalen geen aansluitingskosten voor aansluiting bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Er wordt bovendien actief gestreefd naar het effectief voorkomen van geschillen door het vinden van oplossingen om zo kosten te vermijden.

Kosten bij een keuze voor de Geschillencommissie

Consumenten betalen €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers/reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder.

Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.

  • De heer R. Batelaan, onafhankelijk voorzitter
  • De heer D.J. Buijs, plaatsvervangend voorzitter
  • De heer H.M. Van der Putten, namens werkgevers
  • De heer F. Visser, namens reizigersvereniging Rover

Als u op dit moment een eigen Geschillencommissie hebt

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl. Weet u niet of u in aanmerking komt? Bekijk dan dit Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur.

Meer informatie:

Reglement Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

Algemene vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi 2020

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?