FAQ – Veelgestelde vragen


Corona: Welke regels gelden er nu in de taxi?

Tegelijk met de mondkapjesplicht zijn op 23 maart 2022 ook de coronaprotocollen voor de taxisector komen te vervallen. Extra aandacht en alertheid blijft wel nodig bij het vervoeren van personen uit kwetsbare groepen. De adviezen die het RIVM hiervoor eerder opstelde blijven van kracht.

Gebruik om je bedrijf, klanten en opdrachtgevers over de veranderingen te informeren de ‘Handreiking afschaffen coronaprotocollen’.

Over TX-Keur: Hoe kan ik het TX-Keur herkennen?

Een taxi met een TX-Keur herkent u aan de blauwe TX-sticker(s) met daarop het TX-Keurlogo. De stickers móeten op de voorruit zitten en mógen op de zijruit en de achterruit geplakt worden. Iedere taxi van TX-Keur is verplicht de Keurmerksticker te voeren.

Over TX-Keur: Wat is een Taxikeurmerk?

Het Taxikeurmerk TX-Keur, is een erkend kwaliteitssysteem met kwaliteitseisen en controles. Het eisenpakket voor het TX-Keur waaraan een taxiondernemer moet voldoen, richt zich op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid en kundigheid.

Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat taxichauffeurs zich servicegericht opstellen, stratenkennis hebben, geen korte ritten weigeren en dat vooraf bekend is voor de consument voor welk tarief hij of zij vervoerd wordt. Ook is bij straattaxivervoer de taxiondernemer verplicht een geldige tariefkaart te plaatsen, die goed leesbaar is aan de binnenkant en aan de buitenkant vanaf een afstand van drie meter.

Geschillencommissie: ik ben (nog) géén TX-Keurmerkhouder, maar wel aangesloten bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Verandert er voor mij iets?

Als u géén TX-keurmerkhouder bent, dan verandert er voor u niets.

Wilt TX-Keurmerkhouder worden, neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Geschillencommissie: ik ben TX-Keurmerkhouder, kan ik dan automatisch terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

Ja, dan kunt u gebruik maken van de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. U moet zich wel voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar uitschrijven bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) anders betaalt u daar door na 31 december 2020.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Voorbeeldbrief opzegging SGC

Geschillencommissie: mijn organisatie heeft een eigen Geschillencommissie. Wat moet ik doen?

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Geschillencommissie: wat zijn de kosten voor consumenten voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie?

Een consument betaalt €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Over TX-Keur: Waarom en door wie is het TX-Keur in het leven geroepen?

TX-Keur is in 2005 opgezet door KNV Taxi. Het is het landelijke Taxikeurmerk, en keurmerkhouders moeten voldoen aan een aantal strenge eisen wat betreft, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. De taximarkt is vrijgegeven en er zijn veel taxibedrijven bijgekomen. Het verschil in kwaliteit is groot. Het is moeilijk voor opdrachtgevers en consumenten om van de buitenkant te zien wat een betrouwbare kwaliteitstaxi is en wat niet. Het TX-Keur laat zien dat een taxi (onderneming) aan belangrijke standaarden voldoet. Zo kunnen consumenten én opdrachtgevers kiezen voor gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit.

Over TX-Keur: Wat doet Stichting TX-Keur?

Een taxibedrijf met het TX-keurmerk staat garant voor veilig en betrouwbaar taxivervoer. De taxi is schoon en schadevrij. De chauffeur is klantgericht, goed opgeleid, komt de afspraken na en zet de klant centraal. Zowel het bedrijf als de chauffeur willen een zo’n goed mogelijke dienst leveren die is afgestemd op uw wensen.

De taxibedrijven kiezen ervoor om zich regelmatig te laten toetsen door een onafhankelijke inspecteur zodat zij kunnen blijven voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt. Naast de jaarlijkse controle worden de taxi’s regelmatig onaangekondigd gecontroleerd.

Stichting TX-Keur heeft een beherende, controlerende, organiserende, sanctionerende en informerende rol wat betreft het TX-Keurmerk. De Stichting verleent het TX-Keurmerk en als dat noodzakelijk is trekt de stichting ook keurmerken in. De Stichting bestaat uit een bestuur en een bureau voor de dagelijkse werkzaamheden. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de inhoud van de reglementen.

Waaraan herkent u een TX-Keurmerk taxi? Een taxi met een TX-keurmerk herkent u aan de blauwe sticker rechts op de voorruit. Op de achterruit en de zijkanten van de taxi kunnen zich ook TX-stickers bevinden, dit is echter niet verplicht.

Over TX-Keur: Wat is het belang van het TX-Keurmerk?

Stichting TX-Keur bestaat omdat consumenten en opdrachtgevers de zekerheid moeten hebben dat reizigers op een veilige, verantwoorde en comfortabele manier vervoerd worden. Dat is het uitgangspunt van het beleid. Een taxi met het TX-Keur is een taxi die kiest voor gecontroleerde kwaliteit.

Voertuigen: Kan ik dispensatie aanvragen voor de leeftijd van voertuigen?

Ja, dat kan. De maximale leeftijd van een taxi is 10 jaar, maar voor voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar en jonger dan 12 jaar is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Dispensatie aanvragen kan via info@TX-Keur.nl. De voorwaarden voor het verlenen van dispensatie staan vermeld in het reglement. (Bijlage 1 art 1.1B)

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?