FAQ – Veelgestelde vragen


Coronacrisis: wat doet TX-Keur om keurmerkhouders te helpen?

In een tijd waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan, zijn er maar een paar dingen echt belangrijk. We hopen dat u en uw familie gezond zijn en zullen blijven. En datzelfde geldt voor de onderneming waar u en eventuele medewerkers zo hard voor werken. U koos ervoor om kwaliteit voorop te zetten, wij doen nu graag iets voor u.

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen hebben we een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om u te helpen uw kwaliteitsambities (blijvend) te handhaven.

De volgende maatregelen gelden voor alle bestaande keurmerkhouders:
• Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
• Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
• Periode voor schadeherstel wordt verruimd
• Opleidingseisen wordt verruimd
• Coulance bij inspecties
• Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

Keurmerkhouders hebben de uitwerking van dit steunpakket via een mail ontvangen. De informatie is ook terug te vinden in de besloten website omgeving van ‘Mijn TX-Keur’.

Vragen? Bel 070 349 09 25 of mail: info@tx-keur.nl.

Geschillencommissie: ik ben (nog) géén TX-Keurmerkhouder, maar wel aangesloten bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Verandert er voor mij iets?

Als u géén TX-keurmerkhouder bent, dan verandert er voor u niets.

Wilt TX-Keurmerkhouder worden, neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Geschillencommissie: ik ben TX-Keurmerkhouder, kan ik dan automatisch terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

Ja, dan kunt u gebruik maken van de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. U moet zich wel voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar uitschrijven bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) anders betaalt u daar door na 31 december 2020.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Voorbeeldbrief opzegging SGC

Geschillencommissie: mijn organisatie heeft een eigen Geschillencommissie. Wat moet ik doen?

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Geschillencommissie: Sinds wanneer bestaat de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

Per 1-1-2020 is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi actief. Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi staat los van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Hij is bestemd voor TX-Keurmerkhouders en KNV Zorgvervoer- en Taxileden. Geschillen worden op dezelfde manier afgehandeld als voorheen.

Geschillencommissie: wat kost het om als ondernemer gebruik te maken van de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

U betaalt als ondernemer geen aansluitingskosten. Een consument betaalt €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. Als het geschil daadwerkelijk door de Geschillencommissie behandeld wordt, betaalt de consument in totaal €250 als hij/zij in het ongelijk wordt gesteld. Deze kosten worden door u betaald wanneer u in het ongelijk wordt gesteld.

Geschillencommissie: wat zijn de kosten voor consumenten voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie?

Een consument betaalt €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. Als het geschil daadwerkelijk door de Geschillencommissie behandeld wordt, betaalt de consument in totaal €250 als hij/zij in het ongelijk wordt gesteld.

Geschillencommissie: wie zitten er in de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers respectievelijk reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder. Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.

 

Klachtenmeldpunt: blijft het gebruik van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi van TX-Keur gratis?
  1. Voor Keurmerkhouders blijft het gebruik van het Klachtenmeldpunt gratis.
  2. Voor consumenten is het indienen van een klacht ook gratis.
  3. Door de overname door TX-Keur zal het verwijzen naar en het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven.
  4. Alle overige, niet bij TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.
Klachtenmeldpunt: waarom is het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi per 1-1-2020 door TX-Keur overgenomen?

De activiteiten van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer zijn per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd terijwl het maatschappelijk belang ervan bleef bestaan.

Over TX-Keur: Hoe kan ik het TX-Keur herkennen?

Een taxi met een TX-Keur herkent u aan de blauwe TX-sticker(s) met daarop het TX-Keurlogo. De stickers móeten op de voorruit zitten en mógen op de zijruit en de achterruit geplakt worden. Iedere taxi van TX-Keur is verplicht de Keurmerksticker te voeren.

Over TX-Keur: Waarom en door wie is het TX-Keur in het leven geroepen?

TX-Keur is in 2005 opgezet door KNV Taxi. Het is het landelijke Taxikeurmerk, en keurmerkhouders moeten voldoen aan een aantal strenge eisen wat betreft, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. De taximarkt is vrijgegeven en er zijn veel taxibedrijven bijgekomen. Het verschil in kwaliteit is groot. Het is moeilijk voor opdrachtgevers en consumenten om van de buitenkant te zien wat een betrouwbare kwaliteitstaxi is en wat niet. Het TX-Keur laat zien dat een taxi (onderneming) aan belangrijke standaarden voldoet. Zo kunnen consumenten én opdrachtgevers kiezen voor gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit.

Over TX-Keur: Wat doet Stichting TX-Keur?

Een taxibedrijf met het TX-keurmerk staat garant voor veilig en betrouwbaar taxivervoer. De taxi is schoon en schadevrij. De chauffeur is klantgericht, goed opgeleid, komt de afspraken na en zet de klant centraal. Zowel het bedrijf als de chauffeur willen een zo’n goed mogelijke dienst leveren die is afgestemd op uw wensen.

De taxibedrijven kiezen ervoor om zich regelmatig te laten toetsen door een onafhankelijke inspecteur zodat zij kunnen blijven voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt. Naast de jaarlijkse controle worden de taxi’s regelmatig onaangekondigd gecontroleerd.

Stichting TX-Keur heeft een beherende, controlerende, organiserende, sanctionerende en informerende rol wat betreft het TX-Keurmerk. De Stichting verleent het TX-Keurmerk en als dat noodzakelijk is trekt de stichting ook keurmerken in. De Stichting bestaat uit een bestuur en een bureau voor de dagelijkse werkzaamheden. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de inhoud van de reglementen.

Waaraan herkent u een TX-Keurmerk taxi? Een taxi met een TX-keurmerk herkent u aan de blauwe sticker rechts op de voorruit. Op de achterruit en de zijkanten van de taxi kunnen zich ook TX-stickers bevinden, dit is echter niet verplicht.

Over TX-Keur: Wat is een Taxikeurmerk?

Het Taxikeurmerk TX-Keur, is een erkend kwaliteitssysteem met kwalitetseisen en controles. Het eisenpakket voor het TX-Keur waaraan een taxiondernemer moet voldoen, richt zich op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid en kundigheid.

Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat taxichauffeurs zich servicegericht opstellen, stratenkennis hebben, geen korte ritten weigeren en dat vooraf bekend is voor de consument voor welk tarief hij of zij vervoerd wordt. Ook is bij straattaxivervoer de taxiondernemer verplicht een geldige tariefkaart te plaatsen, die goed leesbaar is aan de binnenkant en aan de buitenkant vanaf een afstand van drie meter.

Over TX-Keur: Wat is het belang van het TX-Keurmerk?

Stichting TX-Keur bestaat omdat consumenten en opdrachtgevers de zekerheid moeten hebben dat reizigers op een veilige, verantwoorde en comfortabele manier vervoerd worden. Dat is het uitgangspunt van het beleid. Een taxi met het TX-Keur is een taxi die kiest voor gecontroleerde kwaliteit.

Voertuigen: Kan ik dispensatie aanvragen voor de leeftijd van voertuigen?

Ja, dat kan. De maximale leeftijd van een taxi is 10 jaar, maar voor voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar en jonger dan 12 jaar is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Dispensatie aanvragen kan via info@TX-Keur.nl. De voorwaarden voor het verlenen van dispensatie staan vermeld in het reglement. (Bijlage 1 art 1.1B)

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?