FAQ – Veelgestelde vragen


Coronacrisis: hoe zit het nou met mondkapjes voor straattaxi’s?

25/09/2021 De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de reizigers een niet-medisch mondkapje. Het kan ook zijn dat er tussen de chauffeur en de reiziger een fysieke afscheiding is aangebracht, bijvoorbeeld een scherm. In dat geval is het dragen van een mondkapje voor de chauffeur niet verplicht. Is er geen scherm, dan zijn alle inzittenden verplicht wel een mondkapje te dragen. Alleen kinderen in de leeftijdscategorie basisonderwijs, dus tot circa 13 jaar, hoeven geen mondkapje te dragen.

Medische mondmaskers, zoals een FFP2-masker of chirurgisch mondmasker IIR, moeten voldoen aan Europese richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Medische mondmaskers zijn geschikt voor gebruik in de zorg en zijn voorzien van een CE-markering of medische claim, zoals ‘for medical use’.

Reizigers zorgen zelf voor hun niet-medische mondkapjes. Dat mag ook een zelf gemaakt kapje zijn.

Een gezondheidscheck voor de rit is verplicht.

Bekijk alle regels.

Coronacrisis: is het toegestaan kinderen op school of thuis naar binnen te brengen?

25/09/2021 Nee, in het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is opgenomen dat chauffeurs bij hun voertuig blijven en dat hij of zij de afstand van 1,5 meter tot een ouder/verzorger of leerkracht in acht neemt. Het mee naar binnen gaan is in het protocol uitgesloten.

Coronacrisis: kan ik iemand die vanwege een beperking of gedragsstoornis geen mondkapje kan dragen, wel vervoeren?

25/09/2021 Iemand die geen mondkapje wil of kan dragen kan vervoerd worden. Gezien de huidige vaccinatiegraad en infectiedruk is het verantwoord dat deze mensen zonder verdere aanpassingen aan de bezettingsgraad mee kunnen met het voertuig.

Lees hier meer.

Coronacrisis: moet voor iedere rit een gezondheidscheck uitgevoerd worden?

25/09/2021 Ja, dat moet.

De gezondheidscheck vindt plaats tijdens de aanvraag van de rit. De vervoerder, het callcenter of de chauffeur vraagt aan de reiziger of deze klachten heeft. Met klachten kan de passagier niet mee. Dit geldt ook voor mensen (13 jaar en ouder) die volledig gevaccineerd zijn. In dat geval geeft de chauffeur die informatie direct door aan zijn/haar werkgever. Indien een reiziger zelf niet in staat is aan te geven of deze klachten heeft of niet, dan beantwoordt een verzorgende of begeleider de vragen.
Als de chauffeur twijfels heeft of een reiziger wel klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan. Als de reiziger niet mee kan, laat de chauffeur dat het bedrijf weten.

Vervoerder/callcenter of de chauffeur (als rit-intake niet door de vervoerder/het callcenter wordt gedaan), houdt een overzicht bij van klanten die zijn vervoerd. Zodat, indien noodzakelijk, tracering mogelijk is.

Lees hier welke vragen gesteld moeten worden.

Coronacrisis: mogen er bij leerlingenvervoer kinderen voorin naast de chauffeur zitten?

25/09/2021 Ja, in het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is opgenomen dat alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. Er geldt geen maximering van het aantal kinderen/jongeren per voertuig.

 

Coronacrisis: wat doet TX-Keur om keurmerkhouders te helpen?

In een tijd waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan, zijn er maar een paar dingen echt belangrijk. We hopen dat u en uw familie gezond zijn en zullen blijven. En datzelfde geldt voor de onderneming waar u en eventuele medewerkers zo hard voor werken. U koos ervoor om kwaliteit voorop te zetten, wij doen nu graag iets voor u.

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen hebben we een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om u te helpen uw kwaliteitsambities (blijvend) te handhaven.

De volgende maatregelen gelden voor alle bestaande keurmerkhouders:
• Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
• Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
• Periode voor schadeherstel wordt verruimd
• Opleidingseisen wordt verruimd
• Coulance bij inspecties
• Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

Keurmerkhouders hebben de uitwerking van dit steunpakket via een mail ontvangen. De informatie is ook terug te vinden in de besloten website omgeving van ‘Mijn TX-Keur’.

Vragen? Bel 070 349 09 25 of mail: info@tx-keur.nl.

Coronacrisis: wat zijn de protocollen voor het taxivervoer?

25/09/2020
De protocollen die gelden voor de taxisector vindt u hieronder. Klik hier om de protocollen te lezen.

1. Protocol-zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder
Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor het Wmo vervoer, Valys, WSW vervoer, dagbestedingsvervoer (jongeren van de middelbare schoolleeftijd en ouderen), het ziekenvervoer en de regiotaxi.

2. Protocol zorgvervoer kinderen en jongeren (tm 17 jaar)
Hierin vindt u de maatregelen voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer. Ook de maatregelen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de kinderdienstencentra (ofwel het basisonderwijs) zijn erin opgenomen.

3. Protocol voor consumententaxi en zakelijk vervoer
Hierin vindt u de maatregelen die gelden voor het vervoer voor de consumentenmarkt en voor de zakelijke markt.

4. Protocol taxivervoer Engels

5. Protocol voor noodzakelijk vervoer van COVID19-patienten en personen met klachten passend bij COVID19

De afspraken voor veilig vervoer in coronatijd zijn opgesteld door branchevereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en de vakbonden FNV en CNV. Zij werden hierin geadviseerd door het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vervoerders en reizigers.

Coronacrisis: wat zijn de voorschriften voor het plaatsen van schermen?

25/09/2021 De RDW onderzocht in opdracht van de overheid welke invloed ‘coronaschermen’ in een voertuig op de rijveiligheid hebben. De wegverkeersdienst concludeerde dat het plaatsen van een scherm tussen bestuurder en bijrijder grote risico’s met zich meebrengt. Dit wordt afgeraden.
Een scherm tussen voor- en achterbank kan wel, maar onder strenge veiligheidsvoorwaarden.

Dat zijn onder andere: gordels en airbags moeten bruikbaar blijven, een rechterbuitenspiegel is verplicht, het zicht mag door het scherm niet belemmerd worden, het materiaal mag (bij een aanrijding) geen letsel veroorzaken, het scherm moet stevig bevestigd zijn, het verlaten van het voertuig mag niet worden belemmerd.

Lees het volledige advies hier.

Coronacrisis: welke extra hygiënemaatregelen neemt een chauffeur tijdens een rit?

25/09/2021 Tijdens elke rit, maar ook tussen ritten door, wordt het voertuig zoveel mogelijk geventileerd.

De contactpunten in het voertuig (denk aan deurgreep, armleuning, veiligheidsgordel, pin apparatuur en handgreep) worden voor of na iedere rit schoongemaakt. Wanneer je dit zichtbaar doet voor de klant werkt dit mee aan een veilig gevoel!

Coronacrisis: zijn de protocollen door de overheid voorgeschreven?

25/09/2020 De protocollen (regels en afspraken) voor de deelsectoren Leerlingenvervoer, Zorgvervoer en het (straat)taxivervoer zijn door de sector samengesteld, niet door de overheid. Het zijn daarom ‘sectorprotocollen’.

Ondernemersvereniging KNV voor Zorg- en Taxivervoer heeft de afspraken met de vakbonden FNV en CNV afgestemd. De algemene maatregelen van het RIVM en overheidsinformatie waren daarbij leidend uitgangspunt. Ook is gebruik gemaakt van de expertise van vervoerders en de bonden.

Daarnaast zijn adviezen ingewonnen bij de ministeries van VWS en OCW en verschillende andere betrokken partijen, zoals de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en reizigers.

Coronacrisis: zijn kinderen in het leerlingenvervoer allemaal verplicht een mondkapje te dragen?

25/09/2021 Nee, in het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is opgenomen dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zoveel als mogelijk een niet-medisch mondkapje dragen tijdens het vervoer. Overige kinderen en jongeren hoeven geen mondkapje te dragen.

Geschillencommissie: ik ben (nog) géén TX-Keurmerkhouder, maar wel aangesloten bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Verandert er voor mij iets?

Als u géén TX-keurmerkhouder bent, dan verandert er voor u niets.

Wilt TX-Keurmerkhouder worden, neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Geschillencommissie: ik ben TX-Keurmerkhouder, kan ik dan automatisch terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

Ja, dan kunt u gebruik maken van de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. U moet zich wel voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar uitschrijven bij de Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) anders betaalt u daar door na 31 december 2020.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Voorbeeldbrief opzegging SGC

Geschillencommissie: mijn organisatie heeft een eigen Geschillencommissie. Wat moet ik doen?

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met TX-Keur via info@tx-keur.nl.

Meer informatie: Stroomdiagram geschillencommissie TX-Keur

Geschillencommissie: wat zijn de kosten voor consumenten voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie?

Een consument betaalt €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Klachtenmeldpunt: blijft het gebruik van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi van TX-Keur gratis?
  1. Voor Keurmerkhouders blijft het gebruik van het Klachtenmeldpunt gratis.
  2. Voor consumenten is het indienen van een klacht ook gratis.
  3. Door de overname door TX-Keur zal het verwijzen naar en het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven.
  4. Alle overige, niet bij TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.
Klachtenmeldpunt: waarom is het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi per 1-1-2020 door TX-Keur overgenomen?

De activiteiten van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer zijn per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beëindigd terijwl het maatschappelijk belang ervan bleef bestaan.

Over TX-Keur: Hoe kan ik het TX-Keur herkennen?

Een taxi met een TX-Keur herkent u aan de blauwe TX-sticker(s) met daarop het TX-Keurlogo. De stickers móeten op de voorruit zitten en mógen op de zijruit en de achterruit geplakt worden. Iedere taxi van TX-Keur is verplicht de Keurmerksticker te voeren.

Over TX-Keur: Waarom en door wie is het TX-Keur in het leven geroepen?

TX-Keur is in 2005 opgezet door KNV Taxi. Het is het landelijke Taxikeurmerk, en keurmerkhouders moeten voldoen aan een aantal strenge eisen wat betreft, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. De taximarkt is vrijgegeven en er zijn veel taxibedrijven bijgekomen. Het verschil in kwaliteit is groot. Het is moeilijk voor opdrachtgevers en consumenten om van de buitenkant te zien wat een betrouwbare kwaliteitstaxi is en wat niet. Het TX-Keur laat zien dat een taxi (onderneming) aan belangrijke standaarden voldoet. Zo kunnen consumenten én opdrachtgevers kiezen voor gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit.

Over TX-Keur: Wat doet Stichting TX-Keur?

Een taxibedrijf met het TX-keurmerk staat garant voor veilig en betrouwbaar taxivervoer. De taxi is schoon en schadevrij. De chauffeur is klantgericht, goed opgeleid, komt de afspraken na en zet de klant centraal. Zowel het bedrijf als de chauffeur willen een zo’n goed mogelijke dienst leveren die is afgestemd op uw wensen.

De taxibedrijven kiezen ervoor om zich regelmatig te laten toetsen door een onafhankelijke inspecteur zodat zij kunnen blijven voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt. Naast de jaarlijkse controle worden de taxi’s regelmatig onaangekondigd gecontroleerd.

Stichting TX-Keur heeft een beherende, controlerende, organiserende, sanctionerende en informerende rol wat betreft het TX-Keurmerk. De Stichting verleent het TX-Keurmerk en als dat noodzakelijk is trekt de stichting ook keurmerken in. De Stichting bestaat uit een bestuur en een bureau voor de dagelijkse werkzaamheden. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de inhoud van de reglementen.

Waaraan herkent u een TX-Keurmerk taxi? Een taxi met een TX-keurmerk herkent u aan de blauwe sticker rechts op de voorruit. Op de achterruit en de zijkanten van de taxi kunnen zich ook TX-stickers bevinden, dit is echter niet verplicht.

Over TX-Keur: Wat is een Taxikeurmerk?

Het Taxikeurmerk TX-Keur, is een erkend kwaliteitssysteem met kwalitetseisen en controles. Het eisenpakket voor het TX-Keur waaraan een taxiondernemer moet voldoen, richt zich op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid en kundigheid.

Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat taxichauffeurs zich servicegericht opstellen, stratenkennis hebben, geen korte ritten weigeren en dat vooraf bekend is voor de consument voor welk tarief hij of zij vervoerd wordt. Ook is bij straattaxivervoer de taxiondernemer verplicht een geldige tariefkaart te plaatsen, die goed leesbaar is aan de binnenkant en aan de buitenkant vanaf een afstand van drie meter.

Over TX-Keur: Wat is het belang van het TX-Keurmerk?

Stichting TX-Keur bestaat omdat consumenten en opdrachtgevers de zekerheid moeten hebben dat reizigers op een veilige, verantwoorde en comfortabele manier vervoerd worden. Dat is het uitgangspunt van het beleid. Een taxi met het TX-Keur is een taxi die kiest voor gecontroleerde kwaliteit.

Voertuigen: Kan ik dispensatie aanvragen voor de leeftijd van voertuigen?

Ja, dat kan. De maximale leeftijd van een taxi is 10 jaar, maar voor voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar en jonger dan 12 jaar is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Dispensatie aanvragen kan via info@TX-Keur.nl. De voorwaarden voor het verlenen van dispensatie staan vermeld in het reglement. (Bijlage 1 art 1.1B)

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?