Handige Links

Onderstaand vindt u een overzicht van gerelateerde websites met informatie

sfmobiliteit.nl
Sociaal Fonds Mobiliteit, voor informatie over opleidingen, taxi e-learning en de CAO Taxi

https://www.ilent.nl/sectoren/taxi
Inspectie Leefomgeving en Transport

https://www.kiwaregister.nl/productpagina-taxi/
KIWA (informatie over chauffeurspassen, taxivergunningen en chauffeurskaart)

knv.nl/taxi
Koninklijk Nederlands Vervoer, de landelijke brancheorganisatie voor taxiondernemers

www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/taxi/
cnvvakmensen.nl/caos/taxi/cao-taxi/
Vakbonden FNV en CNV

rdw.nl
Rijksdienst voor het wegverkeer, centrum voor voertuigtechniek en informatie

vastisbeter.nl
Stichting Vast is Beter
Het verbeteren van de veiligheid bij het vervoer van mensen met een functiebeperking door voorlichting en opleiding

taxipro.nl
Online vakblad voor taxiprofessionals

veiligverkeernederland.nl
VVN voorheen 3VO lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen

CROW.nl
Kenniscentrum verkeer en vervoer (bevat onder andere Toolkit permanente verkeerseducatie)

rovzh.nl
Regionaal orgaan verkeersveiligheid Zuid Holland (bevat onder andere campagnes en promotiemateriaal)

 

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?