Handige Links

Onderstaand vindt u een overzicht van gerelateerde websites met informatie

sfmobiliteit.nl
Sociaal Fonds Mobiliteit, voor informatie over opleidingen, taxi e-learning en de CAO Taxi

https://www.ilent.nl/sectoren/taxi
Inspectie Leefomgeving en Transport

https://www.kiwaregister.nl/productpagina-taxi/
KIWA (informatie over chauffeurspassen,  taxivergunningen en chauffeurskaart)

knv.nl/taxi
Koninklijk Nederlands Vervoer, brancheorganisatie voor taxi ondernemers

www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/taxi/
cnvvakmensen.nl/caos/taxi/cao-taxi/
Vakbonden FNV en CNV

rdw.nl
Rijksdienst voor het wegverkeer, centrum voor voertuigtechniek en informatie

vastisbeter.nl
Stichting Vast is beter
Het verbeteren van de veiligheid bij het vervoer van mensen
met een funktiebeperking door voorlichting en opleiding

taxipro.nl
Vakblad voor taxi professionals

veiligverkeernederland.nl
VVN voorheen 3VO lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen

CROW.nl
Kenniscentrum verkeer en vervoer(met oa Toolkit permanente verkeerseducatie)

rovzh.nl
Regionaal orgaan verkeersveiligheid Zuid Holland, campagnes en promotiemateriaal

 

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?