Nieuwe regel leeftijd rolstoelvoertuigen per 1-7-2019

Diverse keurmerkhouders hebben het College van Deskundigen voorgesteld om Euro 5 (en 6) rolstoelbussen (en groengas rolstoelbussen) met plaats voor meer dan één rolstoel langer toe te staan dan de huidige 10 jaar (of in uitzonderingsgevallen: 12 jaar), tot maximaal 1 januari 2026.

De redenen voor dit voorstel zijn:

  • Er is geen goed alternatief (elektrische rolstoelbus) voor handen, de vooruitzichten zijn dat deze er de komende jaren ook nog niet zullen zijn.
  • BPM bedrag varieert tussen de 15.000 en 35.000 euro, dus het is een aanzienlijke besparing.
  • Dit zorgt ervoor dat men dure investeringen (door BPM) tijdelijk deels kan uitstellen totdat een goed alternatief (elektrisch/waterstof) wel voor handen is.

Het gevolg van deze nieuwe regel is dat wanneer er eenmaal een goed alternatief voor handen is er een snellere transitie van het wagenpark plaatsvindt dan wanneer er nu en in 2020 / 2021 etc. veel meer wordt geïnvesteerd in (diesel) rolstoelbussen. Dit omdat die investeringen in navolgende jaren nog gewoon in dieselbussen zal zijn (en deze moeten zich voor het bedrijf de tien jaar daarna weer terug verdienen).

De voorgestelde regel betekent feitelijk dat de rolstoelbussen geproduceerd in de periode 2010 t/m 2014 langer kunnen doorrijden (euro 5 rolstoelbussen zijn beschikbaar sinds medio 2010).

Het College van Deskundigen heeft positief besloten over dit voorstel, waarmee de regel per 1 juli van dit jaar van kracht is. De leeftijdsgrens en bijbehorende uitzonderingsregels voor alle andere soorten voertuigen blijven van kracht.

De regeling wordt jaarlijks geëvalueerd en kan worden aangepast indien er wel goede alternatieven op de markt komen. Het kan dus zijn dat de regel op termijn weer afgeschaft wordt.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?