Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het TX-Keur en beheert en bewaakt de reglementen. De reglementen vormen een aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving. Het CCvD komt een aantal keer per jaar bijeen om de reglementen te toetsen op actualiteit en deze zo nodig te bij te stellen.

De leden van het CCvD

Het College bestaat uit opdrachtgevers van vervoer, gebruikers van taxivervoer, keurmerkhouders, belanghebbende organisaties bij het TX-Keur, onafhankelijke partijen, adviesbureaus en deskundigen zoals inspecterende instellingen. De opdrachtgevers die zitting hebben in het Centraal College van Deskundigen hebben ook zelf belang bij een kwalitatief goede en gezonde taxibranche. Veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid binnen het taxivervoer staan centraal.

De TX-Keur Reglementen

De reglementen zijn aanvullend op de bestaande wetgeving. De reglementen gelden voor elke taxi-onderneming die TX-Keur gecertificeerd is. Ze worden voor iedereen hetzelfde toegepast.

Reglement Centraal College van Deskundigen TX-Keur

Overzicht CCvD leden, organisaties en stemverhoudingen

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?