Centraal College van Deskundigen

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het TX keurmerk. Het CCvD stelt de reglementen vast, beheert en bewaakt deze. De keurmerkreglementen vormen een aanvulling op bestaande wet- en regelgeving. Het CCvD komt een aantal keren per jaar bijeen om de reglementen te toetsen op actualiteit en zo nodig bij te stellen.

Het deskundigencollege bestaat uit opdrachtgevers van vervoer, gebruikers van taxivervoer, keurmerkhouders, belanghebbende organisaties, onafhankelijke partijen, adviesbureaus en deskundigen, zoals inspecterende instellingen. De opdrachtgevers die zitting hebben in het Centraal College van Deskundigen hebben ook zelf belang bij een kwalitatief goede en gezonde taxibranche. Veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid binnen het taxivervoer staan centraal.

 

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?