Wat kost het TX-Keur

Bijdrage en kosten TX-Keur

De kosten voor het TX-Keurmerk zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarvan sommige standaard zijn, en andere verschillen afhankelijk van uw situatie. Omdat de Stichting TX-Keur geen winstoogmerk heeft, worden de bijdragen en kosten zo laag mogelijk gehouden. Sommige kosten zijn standaard, voor andere kunt u zelf kiezen.

Korte Uitleg en berekening kosten TX-Keur

De kosten van TX-Keur zijn opgebouwd uit:

 1. Certificatiekosten. Dit zijn kosten voor het inspecteren en certificeren van uw bedrijf door een onafhankelijke Inspecterende Instelling.
 2. Afdrachten Stichting TX-Keur. Deze afdrachten zijn bestemd en worden alleen gebruikt voor de organisatie en exploitatie van de Stichting TX-Keur.
 3. Bijdrage in de kosten van onaangekondigde controles door een onafhankelijke Inspecterende Instelling TÜV.
 4. Wanneer u aangesloten bent bij een TX-Keur Centrale geldt hiervoor een TX-Keur tarief.
 5. Set TX-Keur stickers voor bedrijven met personeel (€5/set). Stickers bestellen
 6. Opleidingskosten TX-Keur bij erkende TX-Keur opleiders.
 7. Investering in uw bedrijf zodat u zich aan de reglementen TX-Keur kunt houden. De hoogte van de investering hangt natuurlijk af van uw uitgangssituatie.

Uitleg bijdrage kosten TX-Keur in detail

Inspectiekosten voor inspectie en certificatie van uw bedrijf: Deze kosten verschillen per Inspecterende Instelling, kijk hier voor meer informatie.

Afdrachten voor de Stichting TX-Keur betaalt u aan de Inspecterende Instelling. Bedrijven zonder personeel betalen per kenteken € 82,50 (2019). Bedrijven met personeel moeten een bijdrage betalen die afhankelijk is van het aantal voertuigen dat door het taxibedrijf wordt geëxploiteerd. De exacte bedragen vindt u in de lijst met afdracht kosten TX-Keur. De afdrachten zijn alleen bestemd voor de organisatie en exploitatie van Stichting TX-Keur.

Bijdrage in de kosten voor onaangekondigde controles. Deze staat los van de inspectiekosten en wordt gebruikt om de controlerende instantie TÜV. Bedrijven zonder personeel betalen een vast bedrag van  € 133,50 (2019) per voertuig. Bedrijven met personeel doen een bijdrage die afhankelijk is van het aantal voertuigen dat door het taxibedrijf wordt geëxploiteerd. De bedragen vindt u in de lijst met bijdragen onaangekondigde controles TX-Keur.

Aangesloten bij een TX-Keur centrale? Dan krijgt u misschien een gereduceerd tarief

ZZP’ers en bedrijven met personeel die aangesloten zijn bij een taxicentrale met TX Keur kunnen mogelijk aanspraak te maken op een gereduceerd tarief voor bijdrage aan Stichting TX-Keur en onaangekondigde controles.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief

Let op: Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden om gebruikt te kunnen maken van de korting.

 1. De taxicentrale beschikt over een geldig TX Keurmerk
 2. De ZZP’er of bedrijf met personeel is aangesloten bij een centrale met een TX-Keurmerk
 3. De ZZP’er of bedrijf met personeel beschikt over een verklaring van de centrale met daarop het aantal voertuigen die aangesloten zijn bij de TX-Keur centrale.
 4. De ZZP’er of bedrijf met personeel beschikt over een getekende verklaring van de TX-Keur centrale waaruit blijkt dat hij/ zij is aangesloten bij de centrale (Overeenkomst). De verklaring moet voorzien zijn  van een dagtekening, naam en adres van de centrale en een handtekening van de directie.

Bereken het zelf (Excel) Let op: u moet eerst de Excel-functie bovenaan op “bewerken” zetten.

TX-Keur autostickers voor bedrijven met personeel

Eén set stickers kost €5 en bestaat uit één voorruit sticker en drie stickers voor de zij- en achterruiten. Per bestelling ontvangt u een factuur voor het aantal bestelde stickers sets. Betalingscondities: Binnen 30 dagen na factuurdatum. Stickers bestellen

Jaarlijkse en tweejaarlijkse opleidingen

Alle chauffeurs moeten jaarlijkse algemene en een tweejaarlijkse specifieke TX opleidingen volgen om bij te scholen. U kunt hiervoor een TX-Keur gekwalificeerde TX-Taxileraar inhuren of zelf een TX-Taxileraar laten kwalificeren bij de Stichting TX-Keur. Daarbij moeten alle chauffeurs in het bezit zijn van een certificaat levensreddend handelen van maximaal 2 jaar oud. De ondernemer draagt de kosten van deze opleidingen.

Aanpassingskosten voor bedrijven conform de reglementen TX-Keur

Het is mogelijk dat u moet investeren in uw bedrijfsprocessen om aan TX-Keur te gaan voldoen. Dat kan bijvoorbeeld een aanpassing zijn, een herinrichting of een uitbreiding. De hoogte van de investering hangt natuurlijk af van uw uitgangssituatie. De investering en een eventueel bedrijfsadvies worden door de ondernemer gedragen.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?