‘TX-Keur is voor opdrachtgevers hét bewijs van kwaliteit’

01-03-2024 | ‘Het TX keurmerk is inmiddels vrijwel altijd een eis in aanbestedingen’, constateert aanbestedingsexpert Joris de Vries. Joris werkt als beleidsregisseur bij het landelijke kenniscentrum Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM). Hij ziet het belang van TX-Keur ieder jaar verder toenemen. 

Wat doet het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit?

Joris: “Het AIM adviseert partijen die zorgvervoer inkopen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen, over belangrijke thema’s in onze branche. We helpen opdrachtgevers bij het opstellen van aanbestedingen die niet alleen op prijs, maar die zeker ook op kwaliteit gericht zijn.”

“In die adviezen geeft het AIM aan wat goed gaat én wat beter kan. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van sociale partners. Zo helpen we een opdrachtgever om een eerlijke en evenwichtige aanbesteding in de markt te zetten.”

“Uiteindelijk willen we naar een fair inkoopproces, dat vervoersbedrijven in staat stelt om te investeren in kwaliteit. Op het terrein van hun personeel en de arbeidsverhoudingen, maar ook ten aanzien van dienstverlening en materieel.”

“We helpen opdrachtgevers bij het opstellen van aanbestedingen die niet alleen op prijs, maar die zeker ook op kwaliteit gericht zijn” 

“Het AIM hecht veel waarde aan het certificaat van TX-Keur. TX-Keur is hét keurmerk voor onze sector. Het omvat een uitgebreide set van wettelijke én bovenwettelijke regels, waaraan TX-bedrijven vrijwillig voldoen. Die waarborg maakt andere certificeringen overbodig.”

Geldt ook voor ZZP-ers

“We adviseren opdrachtgevers in de zorgvervoersector altijd om het TX-Keur in hun bestek op te nemen. Die eis geldt dan trouwens niet alleen voor het verantwoordelijke taxibedrijf, maar ook voor de onderaannemers die zij inzetten. Want ook iedere ZZP-er die voor zo’n contract rijdt moet in het bezit zijn van TX-Keur.”

Flink stijgende lijn

“Ik zie dat TX-Keur in aanbestedingen vaker wordt geëist. In 2023 was dat zo in 94% van de aanbestedingen, een stijging van 3% ten opzichte van 2022. Toen gold het voor 91%. In 2021 was het TX-Keur verplicht in 89% van de aanbestedingen. In 2020 ‘nog maar’ bij 78%. Een flink stijgende lijn dus.”

Volledig ingeburgerd

“TX-Keur is inmiddels volledig ingeburgerd bij opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Het geeft hen de zekerheid dat vervoerders aan strenge normen voldoen. Het personeel blijft vakbekwaam door scholing. En veiligheidsregels, zoals de code VVR, worden goed nageleefd. Het keurmerk is voor opdrachtgevers hét bewijs van kwaliteit.”

Wie is Joris de Vries?

Joris de Vries begon in 2008 bij Sociaal Fonds Mobiliteit als controleur van de naleving van de CAO Zorgvervoer en Taxi. In 2012 stapte hij over naar de binnendienst en werd coördinator Overgang Vervoerscontracten. In die rol was hij meer dan tien jaar verantwoordelijk voor de overname van personeel na contractwissels. Sinds begin vorig jaar is hij beleidsregisseur bij het AIM.

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is opgericht door sociale partners in de sector zorgvervoer en taxibranche, waaronder KNV, FNV en CNV.

De thema’s van het AIM en de uitgebrachte adviezen kunt u teruglezen op de website van het AIM. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit publiceert om de vijf jaar de belangrijkste kerncijfers van de zorgvervoerbranche, zoals de omzet en geografische verdeling van de ondernemingen, de gebruikte voertuigtypes en doelgroepen.

Ieder jaar in oktober publiceert het AIM de landelijke aanbestedingskalender, een overzicht van de lopende aanbestedingscontracten.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?