Aanpassingen in TX-Keur reglementen 2022

23-12-2021 | Met ingang van 1 januari 2022 zijn de TX-Keur reglementen op drie punten aangepast:

TX-Keur zonder personeel: De verplichte schadeverzekering eenzijdige ongevallen verdwijnt

In het reglement ‘TX-Keur zonder personeel’ verdwijnt per 1 januari 2022 de verplichte schadeverzekering voor chauffeurs bij eenzijdige ongevallen. De overige verzekeringen blijven verplicht.

Waarom?

Om administratieve en financiële lasten van ZZP’ers te verlichten. Een zelfstandige moet – afgezien van de ondernemingsrisico’s die verplicht door het keurmerk worden afgedekt – zelf kunnen beslissen welke ondernemersrisico’s hij afdekt. Ook telt in de afweging mee dat met deze eis geen belangen van reizigers of chauffeurs in loondienst gemoeid zijn, en aldus niet raakt aan de kernwaarden van het keurmerk. Omdat het de eigen gezondheid van de ZZP’er betreft valt de verzekering onder het ondernemersrisico. TX-Keur adviseert ZZP’ers overigens wel om regelmatig te na te gaan welke risico’s wel of niet verzekerd zouden moeten zijn.

TX-Keur met personeel: De intrekkingsduur van het keurmerkcertificaat kan worden ingekort

Met ingang van 1 januari 2022 hebben taxiondernemingen met personeel de mogelijkheid om in het geval van een ingetrokken keurmerk certificaat, de duur van de intrekking in te korten. Een bedrijf dat van het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ ontvangt als gevolg van het niet correct naleven van de cao, kan de standaard intrekkingsduur van een jaar inkorten, wanneer het SFM op basis van herhaald onderzoek alsnog een ‘voldoende’ afgeeft.

Waarom?

TX-Keur wil bedrijven niet zwaarder straffen dan strikt noodzakelijk. De aanpassing biedt keurmerkhouders de kans om de sanctie van het intrekken bij minder zware overtredingen te beperken. Het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) controleert taxiondernemingen op correcte naleving van de cao. Wanneer een keurmerkhouder het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ door het SFM ontvangt, trekt TX-Keur het keurmerk-certificaat in voor de duur van een jaar (zie: H3 paragraaf 3.5.5).

Om in aanmerking te komen voor een versnelde hervatting van het keurmerkhouderschap moet de taxionderneming een schriftelijk verzoek indienen bij TX-Keur. Daarbij moet het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ als bewijs kunnen worden overlegd. De intrekkingstermijn vervalt vanaf de datum dat het nieuwe bedrijfsoordeel is afgegeven.

Beide reglementen: een betaalbewijs is nodig om verzekeringen aan te tonen

Verzekeringen moeten voortaan niet alleen met een geldende polis, maar ook met een bewijs van betaling worden aangetoond.

Waarom?

TX-Keur vindt het belangrijk dat een taxionderneming goed verzekerd is. Wanneer het onverhoopt eens mis gaat, kan de taxionderneming, chauffeur of passagier rekenen op vergoeding van de schade.
Tijdens inspecties moeten taxiondernemingen kunnen aantonen dat zij correct verzekerd zijn. Daarvoor zijn zowel een actuele polis als een bewijs van premiebetaling nodig. Het opvragen van het betalingsbewijs bleek voor inspecterende instellingen in de praktijk soms lastig, omdat in de interpretatietekst van de norm in het reglement wel de polis, maar niet expliciet het betalingsbewijs als vereist bewijsstuk genoemd stond. Vanaf 1 januari 2022 is dat wel het geval.

Bekijk of download hier de nieuwe versie van de TX-reglementen.

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?