Uitvoering en controle

TX-Keur uitvoering en controle

Opdrachtgevers en aanbestedende overheden stellen bij het uitschrijven van een aanbesteding voor taxivervoer steeds hogere eisen. Maar goede controle op naleving na de gunning is even belangrijk als het stellen van eisen ervoor. De opdrachtgever van een aanbesteding vertrouwt erop dat door onafhankelijke controle een TX-taxionderneming ook levert wat er beloofd is. En een betrouwbaar, goed functionerend keurmerksysteem is een goede manier voor  de taxi ondernemer zelf om zich kwalitatief te onderscheiden bij de klant.

Controle is noodzakelijk, niet alleen om de het naleven van de eisen te kunnen toetsen, maar ook om de kwaliteit en de legitimiteit van de gunning op lange termijn te kunnen bevestigen. Voor alle betrokken heeft zichtbare, onafhankelijke handhaving van kwaliteit en veiligheid een hoge waarde. Want iedereen moet er tenslotte blind op kunnen vertrouwen dat een taxionderneming met het TX-Keurmerk altijd en overal kwalitatief hoogwaardig taxivervoer levert.

Inspecterende Instellingen en Controlerende Organisatie

De Inspecterende Instellingen (II’s) controleren bij taxiondernemingen tijdens de vaste jaarlijkse audit of zij voldoen aan de reglementen TX-Keur. Zij controleren tijdens deze bedrijfscontrole of aan alle TX-Keur eisen voldaan wordt. Zo houden ze een wagenparkcontrole en voeren gesprekken met directie en medewerkers van de  taxionderneming. Pas als aan alle eisen van de TX-Keur Reglementen wordt voldaan, geeft de Inspecterende Instelling het certificaat af.

De Inspecterende Instelling meldt de afgifte van het certificaat bij de stichting TX-Keur, die aansluitend het TX-Keurmerk kan verlenen. Het TX-Keur is verleend als de gekeurde onderneming op de website vermeld staat bij Aangesloten TX-Keur bedrijven en de TX-Keurmerk sticker(s) voert.

TÜV

De onafhankelijke controlerende organisatie TÜV controleert onaangekondigd of de taxionderneming doorlopend voldoet aan de eisen van het TX-Keur.

De controles vinden plaats op taxistandplaatsen of bij veel door taxi’s bezochte instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Daarnaast laat de Stichting ook gerichte controles uitvoeren op het gedrag van de chauffeur (eindpuntcontrole), de kwaliteit van TX-Keurmerk opleidingen en doet zij bedrijfscontroles. De controles kunnen bij constatering van teveel onregelmatigheden leiden tot onmiddellijke intrekking van het TX-Keur.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?