Uitvoering en controle

TX-Keur uitvoering en controle

Opdrachtgevers en overheden stellen bij het uitschrijven van hun vervoersaanbestedingen steeds hogere eisen. Maar goede controle op naleving is even belangrijk als het stellen van eisen vooraf. De opdrachtgever van een aanbesteding vertrouwt erop dat een bij TX-Keur aangesloten taxionderneming blijvend levert wat er beloofd is. Kwaliteitscontroles helpen daarbij. Niet alleen om het naleven van de eisen te kunnen toetsen, maar ook om de kwaliteit en de legitimiteit van de gunning op lange termijn te kunnen bevestigen. Zichtbare, onafhankelijke handhaving van kwaliteit en veiligheid is voor alle betrokkenen van hoge waarde. Want iedereen moet er tenslotte blind op kunnen vertrouwen dat een taxionderneming met het TX keurmerk altijd en overal hoogwaardig taxivervoer biedt.

Inspecterende Instellingen en Controlerende Organisatie

De Inspecterende Instellingen (II’s) controleren bij taxiondernemingen tijdens de vaste jaarlijkse audit of zij nog steeds voldoen aan de reglementen van TX-Keur. Zij controleren het wagenpark en voeren gesprekken met directie en medewerkers van de taxionderneming. Pas als aan alle eisen is voldaan meldt de inspecterende instelling de afgifte van het certificaat bij de stichting TX-Keur, die als enige de bevoegdheid heeft om het keurmerk te verlenen. Zodra de gekeurde onderneming op de website vermeld staat bij aangesloten TX-Keur bedrijven en de TX-Keurmerk sticker(s) voert, is de keurmerktoekenning een feit.

De onafhankelijke inspectieorganisatie TÜV toetst met onaangekondigde controles doorlopend of een taxionderneming voldoet aan de keurmerkeisen van TX. Deze controles vinden plaats op taxistandplaatsen of op de locaties van veel door taxi’s bezochte instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen. Daarnaast voert de stichting TX-Keur controles uit naar het individuele gedrag van chauffeurs (eindpuntcontrole) en de kwaliteit van TX-Keurmerk opleidingen.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?