Update: Toegankelijkheid zorgvervoer in gedrang door beperking aantal zitplaatsen

10-06-2021 | Vakbonden CNV en FNV en ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer Zorgvervoer en Taxi vragen het OMT in een brief om versoepelingen toe te staan in het zorgvervoer omdat de grenzen van de capaciteit bereikt zijn. De sociale partners willen dat er meer reizigers in een voertuig mogen en daarvoor moet het vervoersprotocol worden aangepast. De noodzaak is groot. De maatschappij gaat weer open, waardoor de vraag naar zorgvervoer stijgt. Door de beperkingen in het protocol kan er niet meer aan de vraag voldaan worden. Dat is een onwenselijke situatie vanwege het maatschappelijk belang van het zorgvervoer. Het zorgvervoer is een belangrijke schakel in de zorgketen.

Het huidige sectorprotocol zorgvervoer (vanaf 18 jaar) dat de sociale partners opstelden is gebaseerd op het OMT advies van begin dit jaar. Hierin is onder andere opgenomen dat niet alle zitplaatsen in een voertuig mogen worden gebruikt. Dit is gebaseerd op het OMT-advies over risicogroepen in het zorgvervoer, waarvoor extra maatregelen in het vervoer nodig werden geacht. Omdat vervoerders veelal niet weten (wegens privacyregels) of een reiziger tot de risicogroep behoort is ervoor gekozen het OMT-advies als uitgangspunt te nemen voor het gehele zorgvervoer en dus voor het sectorprotocol. Inmiddels is de situatie zodanig dat een groot deel van de mensen uit de risicogroepen is gevaccineerd tegen het coronavirus en dat het aantal besmettingen sterk is afgenomen. De situatie is daarmee wezenlijk anders dan de situatie van begin dit jaar, toen het OMT-advies uitkwam.

Versoepelingen

De Rijksoverheid zette de afgelopen weken verschillende versoepelingen in gang. Zo zijn er meer mogelijkheden gekomen om bijvoorbeeld met het openbaar vervoer te reizen. Daarnaast wil de Rijksoverheid nog meer stappen zetten en verder versoepelen. In het zorgvervoer is echter nog geen zicht op verdere versoepelingen en door de zitplaatsenbeperking leidt dit tot steeds meer problemen, voor vervoerders en reizigers. Doordat de maatschappij steeds verder open gaat ontstaat een toename van de vervoersvraag, bijvoorbeeld doordat zorg wordt ingehaald en patiënten naar het ziekenhuis komen met het zorgvervoer. Ook bijvoorbeeld het dagbestedingsvervoer neemt weer toe. Het is de verwachting dat die vraagtoename verder doorzet.

Tekort aan chauffeurs en voertuigen

Door corona is er inmiddels een groot tekort aan voertuigen en chauffeurs ontstaan. Dat leidt, in combinatie met de lagere capaciteit, tot een onhoudbare situatie. In sommige delen van het land leidt het in de piektijden van het vervoer al tot het niet kunnen voldoen aan de vraag. Reizigers in het zorgvervoer worden daardoor getroffen.

Verwachtingen reizigers en opdrachtgevers

Verder neemt de acceptatie bij reizigers en opdrachtgevers langzaam af. Veel reizigers uit de risicogroepen zijn inmiddels gevaccineerd. De vaccinatiegraad, in combinatie met versoepelingen elders, leidt bij reizigers en opdrachtgevers tot de aanname dat er weer met vollere voertuigen gereden kan worden.

Nieuw protocol per 15 juni

Sociale partners willen daarom per 15 juni a.s. het sectorprotocol zorgvervoer zodanig aanpassen dat alle zitplaatsen in een voertuig weer kunnen worden gebruikt. Voor het overige blijven de maatregelen van kracht, zoals onder meer het gebruik van mondkapjes door chauffeurs en reizigers en een gezondheidscheck voorafgaand aan de rit. Bonden en ondernemers doen daarom een dringend beroep op het OMT om er mee in te stemmen dat ook in het zorgvervoer weer alle zitplaatsen in een voertuig kunnen worden gebruikt. Alleen op die manier kunnen zorgvervoerders hun taak binnen de zorgketen zonder problemen uitvoeren en blijft het zorgvervoer toegankelijk voor al haar gebruikers.

Klik hier voor de brief aan het OMT.

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?