ISO17020

Opdrachtgevers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Want de verscheidenheid aan taxi bedrijven is groot. Daarom heeft het bestuur van stichting TX-Keur er een tijd voor gekozen de totstandkoming van de TX-reglementen en de TX-Keur de organisatie objectief te laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie. Dit is vanaf 2017 niet meer het geval. De huidige reglementen zijn opgesteld volgens ISO17020.

ISO17020
De huidige reglementen TX-Keur zijn opgesteld op basis van de Europese NEN/IEC 17020 norm. De op basis van deze norm inspecterende inspectie instellingen vallen nog steeds onder het toezicht van de RvA en met het voldoen aan de ISO17020 norm wordt ervoor gezorgd dat de inspecties in het kader van TX-Keur overal op gelijke wijze uitgevoerd worden. De reglementen zijn daarmee voor iedere TX-ondernemer in Nederland op eenzelfde manier van toepassing, ongeacht of het bedrijf consumententaxi (straattaxi) of contractvervoer aan de reizigers aanbiedt.

De reglementen worden onafhankelijk vastgesteld door het College van Deskundigen van TX-Keur.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?