Voordelen TX-Keur voor opdrachtgevers

TX-Keur , de keuze van opdrachtgevers

Als opdrachtgever weet u: TX-Keur geeft de garantie dat het taxibedrijf waar u zaken mee doet voldoet aan landelijke kwaliteitseisen wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid.

De zekerheden van Taxikeur op een rijtje

  • Veilig en betrouwbaar rijden staat voorop: de auto voldoet aan de strenge Taxikeurmerk veiligheidseisen, de chauffeur is geschoold
  • Onafhankelijke controle op kwaliteit: de Stichting laat jaarlijks vele duizenden onaangekondigde controles uitvoeren door de onafhankelijke instantie TÜV op de kwaliteit van het vervoer. Bij overtreding van de reglementen kan het TX-Keur door de stichting worden ingetrokken. Ongeacht of  u een bedrijf contracteert met- of zonder personeel, voor consumententaxi of contractvervoer, ZZP-er of multinational: Alle TX-Keur bedrijven moeten aan gelijke eisen voldoen.
    De reglementen TX-Keur worden onafhankelijk vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) waarin vertegenwoordigers te vinden zijn van alle groeperingen die een belang hebben in de taxibranche. Reizigers, opdrachtgevers en de ondernemers zelf.
  • CAO-toetsing: TX-Keurmerkhouders moeten zich aan de CAO van hun branche houden.
  • Opleidingen en nascholingen: De stichting TX-Keur heeft een opleidingsprogramma voor taxi chauffeurs, er zijn opleidingslocaties door het hele land.
  • Kwaliteitsstandaard voor voertuigen: zowel de auto als de chauffeur moeten schoon en representatief zijn
  • Nascholing taxichauffeurs: TX-Keur heeft een eigen pakket aan opleidingen, en alle chauffeurs worden regelmatig bijgeschoold en hun kennis wordt opgefrist
  • Goed opgeleid personeel: de chauffeurs zijn getraind en geschoold in hun vak, netjes, vriendelijk, sociaal vaardig, helpen bij het in-en uitstappen en spreken eventueel ook de Engelse taal

De stichting TX-Keur werkt onder andere samen met Sociaal Fonds Taxi (SFT) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

U kunt er bij een TX-Keur taxi van uitgaan dat uw klant op een veilige en comfortabele manier wordt vervoerd. Daarom kiezen opdrachtgevers in het contractvervoer er steeds vaker voor om alleen met bedrijven samen te werken die een TX-Keur certificaat hebben.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?