Klachtenregeling

Klachtenregeling TX-Keur

Heeft u een klacht over uw taxirit? Als het een bedrijf betreft dat is aangesloten bij TX-Keur, dien dan uw klacht rechtstreeks bij het bedrijf in. Uw klacht zal op correcte wijze worden afgehandeld. Heeft u zelf liever geen contact met de taxionderneming? Neem dan contact op met het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Klachtenprocedure bij het TX-Keur taxibedrijf

Elk taxibedrijf met het TX keurmerk beschikt over een interne klachtenregeling. De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte afhandeling van uw klacht. U kunt bij het betreffende taxibedrijf een exemplaar van de regeling opvragen.

Klachtafhandeling via het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Heeft u liever geen rechtstreeks contact met het taxibedrijf over uw klacht? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Deze registreert uw klacht en zorgt ervoor dat deze op de juiste plek terecht komt om afgehandeld te worden. Het klachtenmeldpunt is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting TX-Keur. Of uw klacht gegrond is, is overigens ook afhankelijk van de Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi. Ook eventuele  afspraken die tussen de opdrachtgever (vaak de gemeente) en de taxiondernemer zijn gemaakt tellen mee.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?