Klachtenregeling

Klachtenregeling TX-Keur

U hebt een klacht over uw taxirit. Dan kunt u uw klacht op twee manieren indienen. Als het een bedrijf is dat is aangesloten bij TX-Keur, dan kan dat via het bedrijf. Of anders bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Kijk hieronder wat u moet doen.

Klachtenprocedure bij het TX-Keur taxibedrijf

Elk taxibedrijf met TX-Keur heeft een eigen interne klachtenregeling waar u met uw klacht terecht kunt. De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte afhandeling van uw klacht. U kunt bij het betreffende taxibedrijf een exemplaar van de klachtenregeling opvragen.

TX-Keur stelt verplicht aan haar keurmerkhouders om een klachtenregeling en te hebben controleert hier ook op.

Klachtafhandeling via Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Klaagt u liever niet rechtstreeks bij het taxibedrijf?

Dan kunt u ook terecht bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Deze stichting helpt u om uw taxiklacht te registreren, en zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plek terecht komt.

U dient uw klacht in via de website van de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Of uw klacht gegrond is, is ook afhankelijk van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer. Ook de afspraken die in het contract tussen de opdrachtgever (vaak de gemeente) en de taxi ondernemer zijn gemaakt tellen mee.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?