Coronacrisis: Nederland in lockdown

Maandagavond kondigde het Kabinet de nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus, waardoor Nederland tot tenminste 19 januari 2021 grotendeels op slot gaat. Meer informatie over de maatregelen vindt u hier.

Gevolgen voor zorg- en taxivervoer
Er is veel te doen over de vraag: welke scholen gaan nu wel en niet dicht? KNV en onder andere de PO Raad en het ministerie van OCW hebben hierover contact gehad. Voor zover nu bekend is geldt (volgens het ministerie van OCW) het volgende:

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Leerlingen die wel naar school kunnen, zijn:

  • Leerlingen in kwetsbare posities
  • Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep.

Ook middelbare scholen zijn fysiek gesloten voor dezelfde periode als de scholen in het (speciaal) basisonderwijs. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen.

Scholen blijven wel open voor onder meer praktijkgerichte lessen en voor leerlingen in een kwetsbare positie. Voor het vso (voortgezet speciaal onderwijs) en het pro (praktijkgericht onderwijs) geldt dat het overgrote merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. Dit betekent dat fysiek onderwijs in het vso en pro aan de orde is. Dit laat onverlet dat een school tijdelijk kan sluiten om opvolging te geven aan de gezondheidsadviezen van de GGD, óf als het om organisatorische maatregelen niet lukt om de school open te houden, bijvoorbeeld als te veel leraren ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Dit is een besluit van het schoolbestuur, dat zij in overeenstemming met de medezeggenschap nemen. Meer informatie over scholen en voor welke leerlingen deze wel open blijven is hier te vinden.

Voor zover te overzien is, hebben de maatregelen tot gevolg dat het leerlingenvervoer dus voor een aanzienlijk deel zal komen stil te vallen. Daarnaast zal, gelet op de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, ook het Wmo vervoer en het Valys vervoer teruglopen. Het is overigens níet zo dat met Wmo- en Valysvervoer alleen nog maar gebruikt mag worden voor strikt noodzakelijke reizen. Het Kabinet beseft namelijk dat dit vervoer voor de geïndiceerden vaak de enige manier is om zich over middellange en lange afstanden te verplaatsen en dat vervoer voor deze categorieën reizigers ook in de komende weken nodig is voor hun welzijn. Verder is de verwachting dat het ziekenvervoer en het vervoer van en naar de dagbesteding zoveel als mogelijk door zal gaan. En aangezien er door het Kabinet nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd om de continuïteit van zorg voor de kwetsbare groepen zoveel als mogelijk overeind te houden, zal vervoer naar dagbesteding naar verwachting zoveel mogelijk door blijven gaan.

De maatregelen zullen ook weer een negatief effect hebben op het toch al erg beperkte vervoersvolume in de consumentenmarkt en de zakelijke markt.

Vooralsnog geen aanpassingen nodig in sectorprotocollen zorg- en taxivervoer
Voor zover bekend hebben de afgekondigde maatregelen geen effect op de bestaande sectorprotocollen. Daar waar vervoer gewoon door zal gaan, blijven de sectorprotocollen ongewijzigd. Mochten hier wijzigingen in nodig zijn, zal u hierover geïnformeerd worden.

Informatie over het in quarantaine blijven van werknemers na een negatieve test en over het gebruik van faceshields in het vervoer is verwerkt in het document Veelgestelde vragen. De sectorprotocollen, stroomschema en veelgestelde vragen zijn hier te vinden: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Valt zorgvervoer wel of niet onder een cruciaal beroep?
Worden zorgvervoer chauffeurs gezien als een cruciaal beroep, zodat kinderen van chauffeurs ook naar de noodopvang kunnen? Het uitgangspunt is dat chauffeurs die een onmisbare functie vervullen in de zorgketen ook vallen binnen de categorie van een cruciaal beroep. Vervoer naar o.a. dagbesteding en kinderdagcentra is nodig om ervoor te zorgen dat deze zorg en ondersteuning wordt gecontinueerd. Mochten chauffeurs toch tegen problemen aan lopen om hun kinderen naar de noodopvang te brengen, terwijl zij onmisbaar zijn voor het vervullen van de zorgketen, stuur dan een e-mail naar info@tx-keur.nl.

Geen examens de komende weken mogelijk bij het CBR
In navolging van het kabinetsbesluit tot een lockdown per 15 december jl., heeft het CBR besloten alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door te laten gaan. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens. Wat voor effect dit heeft op het uitoefenen van uw beroep, ligt nog in het midden. Zodra hier meer bekend over is, wordt u hierover geïnformeerd.

Steunmaatregelen overzicht voor zzp’ers en bedrijven
Als gezegd wordt het consumenten taxivervoer zwaar getroffen door de afgekondigde coronamaatregelen van het kabinet. Dat ondervond eerder al zeer grote problemen -de omzet lag de afgelopen maanden rond de 5-10% – maar vanaf deze week zullen de betreffende ondernemers helaas weer worden geconfronteerd met de qua omzet absolute laagteniveaus van maart-april van dit jaar. Een fors aantal taxiondernemers in dit marktsegment is inmiddels al gestopt, anderen die nog niet zijn gestopt hebben intussen veel van hun reserves moeten aanspreken. Ze zullen voor een kans om de crisis financieel te overleven ook de komende tijd maximaal gebruik moeten blijven maken van de crisis-steunmaatregelen van het Rijk en gemeenten.

Voor zzp-ers gelden op dit moment een aantal steunmaatregelen, waarvan u hier een uitgebreid overzicht met een gedetailleerdere uitleg van de verschillende regelingen vindt. /

 

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?