Logo TX-Keur

Recht op gebruik

De keurmerkhouder is gerechtigd gebruik te maken van het TX-Embleem zolang de keurmerkhouder in het bezit is van het TX-Keur. Na ondertekening van de licentieovereenkomst tussen de keurmerkhouder en de Inspecterende Instelling en na ondertekening van de verklaring is de keurmerkhouder volgens de regels zoals gesteld verplicht het TX-Embleem voeren. De gecertificeerde taxionderneming moet bewerkstelligen dat een gecertificeerd voertuig dat ingezet wordt als zodanig herkenbaar is. De licentienemer is daarom verplicht om alle voertuigen vallend onder TX-Keur te voorzien van de Merksticker(s).

Het eigendom van de norm, het certificatieschema en het TX-keurbeeld- en woordmerk zoals bij het Benelux Merken- en Modellenbureau ligt bij Stichting TX-Keur (STX). Het is vastgelegd en gedeponeerd. Al het materiaal dat Stichting TX-Keur (STX) uitgeeft is auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd. Stichting TX-Keur (STX) doet haar rechten gelden tegenover een ieder die daar misbruik van maakt.

Gebruik door Licentienemer

De licentienemer mag het beeldmerk naast gebruik op het voertuig te voeren op briefpapier (zie document: plaatsing logo op briefpapier) en reclame-uitingen. In dat geval dient het logo fullcolour of zwart-wit te worden gebruikt en de afmetingen zijn te allen tijde in de verhouding 1:3 (breedte:lengte). Het beeldmerk betreft een zeefdruk in de kleuren lichtblauw, rood, wit en zwart op 3M Scotchcal. Het gebruik van het beeldmerk op facturen van de licentienemer is niet toegestaan.

Een keurmerkhouder die materieel, onroerend goed of voorwerpen die zijn voorzien van het TX-Keur aan derden anders dan ter zake van taxivervoer ter beschikking stelt, is verplicht het TX-Keur voor de terbeschikkingstelling te verwijderen. Het nummer van de verwijderde TX-Keur stickers wordt binnen twee weken aan Stichting TX-Keur (STX) doorgegeven. Het niet voldoen aan deze bepaling wordt beschouwd als misbruik.

De licentienemer zal noch tijdens de duur van de overeenkomst, noch na beëindiging van de overeenkomst gebruik maken van een merk of teken, motto of leus indien daarmee verwarring gewekt kan worden met het Merk (of de (andere) merken) van Stichting TX-Keur (STX).

Misbruik

Lees hier wat TX-Keur doet bij misbruik van het TX-Keur beeldmerk

Huisstijlboek

TX-Keur Huisstijlboek

Aanvraag Beeldmateriaal TX-Keur

  • Vul hier uw PNummer in (zonder spatie of -)
  • Welk beeldmateriaal heeft u nodig en voor welk gebruik?
    Meerdere keuzes mogelijk

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?