TX-Opleidingen en eindtermen

De praktijkgerichte opleidingen van TX-Keur helpen chauffeurs om hun werk nog beter en gemakkelijker te doen. Na het volgen van de opleiding is uw chauffeur een waardevol visitekaartje van uw bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden?

Opleidingsplannen en lesplannen

Het TX-opleidingsprogramma verplicht chauffeurs om opleidingen te volgen zoals vastgelegd in het opleidingsplan van TX-Keur. Voor de opleidingen moet een lesplan vastgesteld zijn. Voor de uitvoering van een deel van de opleidingen kan eventueel ‘online leren’ ofwel, e-learning, worden ingezet. Dat is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Lees: Eisen aan e-learning.

Eindtermen opleidingen TX

De zogenaamde ‘Eindtermen Opleidingen TX’ vormen het uitgangspunt van de opleidingen. Deze eindtermen opleidingen TX bevatten een overzicht van de onderwerpen die in de algemene en specifieke opleiding behandeld dienen te worden. Verder vind je er korte omschrijvingen van de benodigde theoretische en praktische kennis, inzichten en vaardigheden, die een taxichauffeur na een opleiding zou moeten beheersen.

Binnen twee jaar moet een chauffeur alle hoofdstukken van de eindtermen TX-Keur hebben afgerond.

TX-taxileraren

De TX-opleidingen worden verzorgd door speciaal opgeleide TX-taxileraren. De namen van bevoegde leraren zijn opgenomen in het  Centraal Register TX-taxileraren. De opleiders die de training voor het certificaat Levensreddend Handelen verzorgen vindt u in het overzicht TX Taxileraren t.b.v. Levensreddend Handelen.

TX-taxileraar worden?  Klik hier voor meer informatie.

Aanmelding en evaluatie

Opleiders maken gebruik van de volgende aanmeldings- en evaluatieformulieren:

 

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?