Dispensatieregeling rolstoelbussen loopt af

30-04-2024 | De tijdelijke dispensatieregeling voor rolstoelbussen loopt op zijn einde. Het bestuur van TX-Keur heeft besloten deze speciale regeling niet voort te zetten. Verleende dispensatie worden geëerbiedigd en er komt een afbouwregeling.

Bedoeld als steun bij elektrificeren

De tijdelijke dispensatieregeling voor rolstoelbussen stamt uit 2019 en loopt tot 1 januari 2026. De regeling was bedoeld om vervoerders te ondersteunen bij het elektrificeren van hun wagenpark. Op basis van deze regeling konden vervoerders voor een rolstoelbus dispensatie krijgen van de standaard leeftijdseis van 10 jaar, mits bij de jaarlijkse inspectie in kwalitatief goede staat. Bedrijven kregen zo de tijd om hun investeringsbeslissing in nieuwe rolstoelbussen uit te stellen in afwachting van de markt om met elektrische alternatieven te komen.

Markt elektrische voertuigen blijft achter

Een belangrijke reden voor het besluit is dat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren minder snel zijn gegaan dan aanvankelijk gedacht. Er zijn onvoldoende elektrische alternatieven gekomen voor rolstoelbussen met genoeg actieradius. De huidige elektrische modellen kunnen nog niet economisch rendabel geëxploiteerd worden. De verwachtingen voor de komende jaren stemmen evenmin positief. En het is ook onduidelijk en onzeker of de door de sector bepleitte verruiming van de rijbewijsrichtlijn er komt (waardoor chauffeurs met zwaardere voertuigen – en dus ook een hogere actieradius – mogen rijden).

Leeftijd voertuigen niet verder laten oplopen

Het TX-bestuur vindt het bereiken van zero emissie in onze sector heel belangrijk. Maar door de huidige onzekerheid in het elektrisch aanbod van rolstoelbussen, wil het bestuur een halt toeroepen aan verdere leeftijdsopbouw bij de gedispenseerde voertuigen. Want ook daar is het milieu bij gediend.

Natuurlijk worden verleende dispensatie geëerbiedigd. En er komt een afbouwregeling voor bedrijven die voor een te grote investeringsopgave komen te staan.


Voor alle duidelijkheid: dit besluit heeft geen betrekking op de reguliere dispensatieregeling (5% voertuigenpark mag met dispensatie doorrijden tot maximaal 12 jaar mits in kwalitatief goede staat). Deze dispensatieregeling blijft van kracht.

Laatste nieuws in je inbox?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heb je nog vragen?