Stappenplan aanvragen en certificatie TX-Keur

1. Kies het reglement dat van toepassing is

In de reglementen staat precies aan welke kwaliteitseisen een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor het TX-Keur.

2. Kies een Inspecterende Instelling

Vraag een offerte aan bij één of meer Inspecterende Instellingen. Stichting TX-Keur inspecteert niet zelf, maar heeft een aantal Inspecterende Instellingen aangewezen. Indien u geïnteresseerd bent in het behalen van het TX-Keur kunt u een offerte opvragen bij één of meerdere van deze Inspecterende Instellingen, Dekra, KIWA en IIVN. De prijzen kunnen verschillen per Inspecterende Instelling en zijn daarnaast ook afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De Inspecterende Instelling toetst of uw taxionderneming voldoet aan de eisen van de norm. Indien u aan de norm voldoet ontvangt u een Inspectiecertificaat.

Offerte opvragen bij Dekra, KIWA, en IIVN.

3. De kosten voor TX-Keur

deze zijn opgebouwd uit:

 1. Certificatiekosten. De vergoeding voor het inspecteren en certificeren van uw bedrijf door een onafhankelijke Inspecterende Instelling.
 2. De afdrachten aan Stichting TX-Keur. Deze vergoeding is (uitsluitend) bestemd voor de organisatie en exploitatie van de stichting TX-Keur.
 3. Een bijdrage in de kosten van de onaangekondigde controles door een inspecterende instelling. Wanneer u aangesloten bent bij een TX-Keur voerende taxicentrale geldt een gereduceerd tarief.
 4. Een set TX-Keur stickers voor bedrijven met personeel (€5/set). Stickers bestellen.
 5. Opleidingskosten.
 6. De bedrijfsinvesteringen die nodig zijn om aan de reglementen TX-Keur te voldoen. De omvang van deze investering hangt natuurlijk af van uw uitgangssituatie.

Bedrijven met personeel
De bijdrage die een bedrijf met personeel aan Stichting TX-Keur betaalt voor hetgeen onder 1, 2 en 3 wordt vermeld, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Uw inspecterende instelling kan u vertellen hoeveel de jaarbijdrage voor deze drie componenten per jaar is.

De TX-Keur sticker is gratis bij de eerste aanmelding. Bij uitbreiding of vervangen van stickers betaalt u €5 per set. De kosten van hetgeen onder 5 en 6 wordt genoemd verschillen van bedrijf tot bedrijf. Ze zijn mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het aantal voertuigen en het aantal chauffeurs.

Bedrijven zonder personeel
De inspecterende instelling kan bedrijven zonder personeel informeren wat de kosten van een audit zijn. Per voertuig bedragen de TX-Keur-kosten voor de onder 2, 3 en 4 genoemde onderdelen in totaal €216,- (bestaande uit €82,50 afdracht en €133,50 voor onaangekondigde controles). Dit is inclusief de TX-Keur sticker. De kosten van de onderdelen 5 en 6 verschillen per bedrijf.

Voorwaarden gereduceerd tarief ZZP-ers
Naast bovenstaande varianten is er de mogelijkheid tot een gereduceerd tarief voor ZZP-ers die zijn aangesloten bij een taxicentrale met een TX keurmerk. Meer weten over de kosten? Kijk hier.

4. Hou hier rekening mee

 1. Het behalen van het TX-Keurmerk is een bewuste keuze.
 2. Bij het behalen van het keurmerk is een stappenplan nodig.
 3. Controleer of uw bedrijf kan voldoen aan alle eisen uit de TX-Keur reglementen.
 4. Bereken van te voren wat het gaat kosten.
 5. Gemiddeld duurt het ongeveer negen maanden voordat een taxibedrijf aan alle benodigde eisen voldoet en er een eerste audit plaats kan vinden.

Aanvullende overwegingen

 • Alle chauffeurs moeten worden opgeleid.
 • Uw taxi’s en toebehoren moeten blijvend aan de TX-eisen voldoen en schadevrij zijn.
 • Uw administratie moet aan de reglementen TX-Keur voldoen en is inzichtelijk en overzichtelijk ingedeeld.
 • De procedures en processen zijn ingericht conform de reglementen TX-Keur.
 • Alle bedrijven die u inhuurt zijn ook in het bezit van het TX keurmerk.
 • TX-Keur is een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering. Stichting TX-Keur controleert tijdens onaangekondigde controles of u nog steeds aan alle eisen voldoet. Afwijken en overtreden van de reglementen kan een waarschuwing of zelfs een onmiddellijke intrekking van het TX-Keur tot gevolg hebben.

5. Bijblijven

Om de zoveel tijd is het noodzakelijk om de reglementen TX-Keur te wijzigingen. Dit kan onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen of wijzigingen in de wet- en regelgeving voor taxi’s. Alle wijzigingen in de reglementen TX-Keur worden, na goedkeuring door het Centraal College van Deskundigen en het bestuur van de stichting, gepubliceerd op deze website.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?