Stappenplan aanvragen en certificatie TX-Keur

Het stappenplan bevat de volgende vijf stappen

1. Kies het reglement dat van toepassing is

In de reglementen staat precies aan welke kwaliteitseisen een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor het TX-Keur.

2. Kies een Inspecterende Instelling

Vraag een offerte aan bij één of meer Inspecterende Instellingen. Stichting TX-Keur inspecteert niet zelf, maar heeft een aantal Inspecterende Instellingen aangewezen. Indien u geïnteresseerd bent in het behalen van het TX-Keur kunt u een offerte opvragen bij één of meerdere van deze Inspecterende Instellingen, Dekra, KIWA, IIVN, Amikron en Cobein. De prijzen kunnen verschillen per Inspecterende Instelling en zijn daarnaast ook afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De Inspecterende Instelling toetst of uw taxionderneming voldoet aan de eisen van de norm. Indien u aan de norm voldoet ontvangt u een Inspectiecertificaat.

Offerte opvragen bij Dekra, KIWA, IIVN, Amikron en Cobein.

3. Investering en kosten TX-Keur

De kosten van TX-Keur zijn opgebouwd uit:

 1. Certificatiekosten. Dit zijn kosten voor het inspecteren en certificeren van uw bedrijf door een onafhankelijke Inspecterende Instelling.
 2. Afdrachten Stichting TX-Keur. Deze afdrachten zijn bestemd en worden alleen gebruikt voor de organisatie en exploitatie van de stichting TX-Keur.
 3. Bijdrage in de kosten van onaangekondigde controles door een onafhankelijke Inspecterende Instelling TÜV.
 4. Wanneer u aangesloten bent bij een TX-Keur Centrale geldt hiervoor een TX-Keur tarief.
 5. Set TX-Keur stickers voor bedrijven met personeel (€5/set). Stickers bestellen
 6. Opleidingskosten TX-Keur bij erkende TX-Keur opleiders.
 7. Investering in uw bedrijf zodat u zich aan de reglementen TX-Keur kunt houden. De hoogte van de investering hangt natuurlijk af van uw uitgangssituatie.

Bedrijven met personeel
De bijdrage die u betaalt aan Stichting TX-Keur voor hetgeen onder 1, 2 en 3 wordt genoemd is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De Inspecterende Instelling kan u vertellen hoeveel de jaarbijdrage voor deze drie componenten per jaar is. De TX-Keur sticker is gratis bij de eerste aanmelding. Bij uitbreiding of vervangen van stickers betaalt u €5 per set. De kosten van hetgeen onder 5 en 6 wordt genoemd verschillen van bedrijf tot bedrijf en zijn mede afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aantallen voertuigen en chauffeurs.

Bedrijven zonder personeel
De Inspecterende Instelling kan u informeren wat de kosten van een audit zijn. Per voertuig bedragen de kosten TX-Keur voor de onder   2, 3 en 4 genoemde zaken in totaal €216, bestaande uit €82,50 afdracht en €133,50 voor onaangekondigde controles. Dit is inclusief de TX-Keur sticker. De kosten van hetgeen onder 5 en 6 wordt genoemd verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Voorwaarden gereduceerd tarief ZZP-ers
Naast bovenstaande varianten is er de mogelijkheid tot een gereduceerd tarief voor ZZP-ers die zijn aangesloten bij een Centrale met TX-Keur. Kijk bij de kosten TX-Keur voor meer informatie.

4. Houd hiermee rekening als TX-Keurmerkhouder

 1. Behalen van het TX-Keurmerk is een bewuste keuze.
 2. Bij het behalen van het Keurmerk is een stappenplan nodig.
 3. Controleer dus of het bedrijf voldoet aan alle eisen uit de TX-Keur reglementen.
 4. Bereken van te voren wat het gaat kosten.
 5. Voorbereiden voor de audit kost tijd, houd hier rekening mee. Gemiddeld duurt het circa 9 maanden voordat een taxibedrijf aan alle eisen voldoet en er een eerste audit plaats kan vinden.

Houdt er ook rekening mee dat:

 • Alle chauffeurs moeten worden opgeleid.
 • Uw taxi’s en toebehoren aan de TX-eisen moeten voldoen en schadevrij zijn.
 • Uw administratie moet aan de reglementen TX-Keur voldoen en moet inzichtelijk en overzichtelijk zijn ingedeeld.
 • De procedures en processen zijn ingericht conform de reglementen TX-Keur.
 • Alle bedrijven die u inhuurt ook het TX-Keur moeten hebben.
 • TX-Keur een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. is Het is belangrijk om u ervan bewust te zijn dat het TX-Keur een constant onderdeel van uw bedrijfsvoering moet zijn. De Stichting TX-Keur controleert tijdens onaangekondigde controles of u nog steeds aan alle eisen van het TX-Keur voldoet. Afwijken en overtreden van de reglementen kan een waarschuwing of zelfs een onmiddellijke intrekking van het TX-Keur tot gevolg hebben.

5. Bijblijven

Soms is het noodzakelijk om de reglementen TX-Keur te wijzigingen. Dit kan onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen of wijzigingen in de wet-en regelgeving voor taxi’s. Alle wijzigingen in de reglementen TX-Keur worden na goedgekeurd te zijn door het Centraal College van Deskundigen en het bestuur van de stichting gepubliceerd op deze website.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?