Klachtenprocedure

 

Klachtenbehandeling

Wanneer de reglementen of de werkwijze van de stichting TX-Keur hebben geleid tot ontevredenheid, dan kunt u conform deze klachtenprocedure een klacht indienen.